Jósoljunk cigánykártyából

A cigánykártya használata a XIX. században terjedt el, és csak egyetemes szimbólumrendszerében hasonlít társaihoz

A kártyajóslásnak ősi eredete van. Bár pontos adataink nincsenek, de legalább ötszáz éve, Indiában már használtak kifejezetten jóslásra készített kártyákat, amelyek az évszázadok alatt tökéletesre csiszolódtak.

A kártya számos alapvető ősi tanítás megtestesítője, amely a szimbólumok nyelvét használja. Számos kultúra és hitrendszer jelképeit, és motívumait testesíti meg. A kártyák önálló rendszerek, képei felfoghatók az emberi lélek fejlődési fokaiként.

Elsősorban az önismeret eszköze

Ha megértjük a lapok jelentését, az módot ad arra, hogy nehéz helyzetben is megőrizzük emberi méltóságunkat, megértsük tapasztalataink, kríziseink lényegét. Egyértelműen egy megvilágosodottabb életfilozófiát jelent, amely segíti önmagunk és jelenlegi helyzetünk mélyebb megértését, s a további tájékozódást az életben.

Magyarországon először 1850-ben készült cigánykártya. A cigánykártya nem hasonlít más kártyákhoz, bár ugyanazt az egyetemes szimbólumrendszert használja. A cigánykártya is, úgymint a Tarot, vagy bármely más, jól használt sorselemző eszköz, nem konkrét tényeket, hanem lehetőségeket közöl.

tulvilag

A szabad akarat inkább a lehetőségek kihasználásában vagy elutasításában rejlik. Megismerhetjük belőle sorsunk fő irányvonalait, azt, hogy mi a nekünk rendelt igazi út és mik azok a „szakadékok”, amelyek fenyegethetnek.

A sorsunkban rejlő lehetőségek

Kérdezhetünk konkrétan egy eseményre, melynek bekövetkeztére várunk, vagy éppen olyasmire, amitől tartunk. A cigánykártya segíthet elemezni a már bekövetkezett életeseményeket, sorsfordulatokat, de előre jelezheti a következő életszakaszt, évet, vagy évciklust, segít feltárni a sorsunkban rejlő lehetőségeket.

Soha nem döntünk senki helyett, hanem a rendelkezésünkre álló eszközökkel hozzásegítjük őt ahhoz, hogy saját maga hozhassa meg a döntést, ami a számára legelőnyösebb lesz.

Egy profi jós-segítő nem egy módszert ismer a személyiség, az életfeladatok, az összefüggések megismerésére, feltárására, hanem legalább hármat, vagy többet. Így komplexebb segítséget nyújthat, nagyobb önismerettel rendelkezik, és stabilabb praxist folytathat.

Valamennyien ugyanarra a boldogságforrásra szomjazunk. Különféle eszközökkel próbáljuk elérni, különböző utakat választunk. Ezeknek az utaknak útjelzői a cigánykártya lapjai.

Sivadóné Szabó Éva Krisztina

Forrás: