ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

napidoktor.hu

A napidoktor.hu (honlap) adatkezelője az PS Onlinemedia Kft. (adatkezelő).

A honlap látogatásakor, szolgáltatásai igénybevételekor az érintett (felhasználó/érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat és kérheti a rá vonatkozó, adatkezelőnek átadott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja (ha hozzájárulás, szerződésen alapul és automatizált az adatkezelés), ezentúl jogosult panaszt tenni.

A teljes adatvédelmi tájékoztatóért kérjük kattintson az alábbi ikonra.