Eltemetett bánat

Egy magzat elvesztése nagy trauma. Az állampolgári jogok biztosa a hátrányos megkülönböztetés alkotmányos tilalmának sérelmét látja abban, ha a halott magzatot nem engedik méltó módon eltemetni.

Egy panaszbeadvány arra hívta fel az ombudsman figyelmét, hogy egyes kórházakban a huszonnegyedik hetes, vagy annál fiatalabb korban elhalt magzatok esetében nem teszik lehetővé a szülők számára, hogy eltemethessék gyermeküket, továbbá a magzati halálozás esetében a méltó búcsúra egyes helyeken nem kerülhet sor.

A panaszt kivizsgáló biztos összehasonlította az ország különböző régióiban hat kórház ezügyben folytatott gyakorlatát és megállapította, hogy az nem egységes. A jogszabály csak a huszonnegyedik terhességi hét után elhalt magzatok esetében utal arra, hogy a hozzátartozó nyilatkozhat arról, hogy maga kívánja eltemetni a gyermeket.

Az országgyűlési biztos álláspontja szerint a magzatukat a terhesség alatt elveszítő nők azonos helyzetben vannak abban a tekintetben, hogy megilleti őket a döntési jogosultság: kívánják-e a halott magzatuk kiadását az egészségügyi intézménytől, hogy méltó körülmények között eltemethessék, meggyászolhassák.14861A hátrányos megkülönböztetés alkotmányi tilalmába ütközik az az intézményi gyakorlat, amely vetélés esetén nem teszi lehetővé, hogy a hozzátartozók megkaphassák és eltemethessék a halott magzatot. Erre tekintettel a biztos a szabályozás módosítását kérte. Korábbi, 2004-ben született ombudsmani jelentéséhez hasonlóan Szabó Máté most is utalt a gyász feldolgozásának fontosságára.

Hangsúlyozta, hogy semmiképpen sem múlhat a búcsúzás lehetőségének felkínálása pusztán az adott egészségügyi intézmény vezetőjének véleményétől, álláspontjától. A kegyeleti jog ugyanúgy megillet minden családot  attól függetlenül, hogy hány éves, vagy esetleg még meg sem született hozzátartozóját veszítette el.

A kegyeleti jog alapvetően a családot illeti meg, akinek jellemzően már a megszületés előtt erős érzelmi kapcsolata alakul ki a magzattal. A jelentés kitér továbbá arra, hogy a vetélés során elhalt magzatok "egészségügyi hulladékként" történő megsemmisítése tilos, a jogszabályi rendelkezések egyértelműen a temetésüket írják elő.

Forrás: