Élelmiszerbiztonsági szabályok a hőségben

A napok óta tapasztalható rendkívüli hőség nagymértékben megnöveli a kockázatát annak, hogy a nem megfelelően kezelt élelmiszerek károsodhatnak, mivel a meleg kedvez a romlást okozó mikrobák elszaporodásának.

A Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal felhívja az élelmiszerlánc szereplőinek a figyelmét a hőség miatt fokozottan betartandó élelmiszerbiztonsági szabályokra, különös tekintettel az alábbiakra:

1. A hűtést igénylő élelmiszerek tárolása, szállítása során kiemelten figyeljék a berendezések és élelmiszerek hőmérsékletét, annak érdekében, hogy eltérés esetén időben, azonnal beavatkozhassanak.

2. A hűtendő árukészleteik mennyisége mindig legyen arányban a rendelkezésre álló hűtőkapacitással.

3. A hűtőterek ki-berakodásakor fokozott páraképződés, páralecsapódás és jegesedés fordulhat elő, amely veszélyeztetheti a kellő védelemmel, csomagolással nem ellátott élelmiszerek biztonságát és rontja a hűtőberendezések teljesítményét.

4. Fokozottan ügyeljenek a hűtendő élelmiszerek átvétele, rakodása során is a hűtőlánc biztosítására, használjanak hőn-tartó dobozokat, hűtőtáskákat, jégakkut, hőmérsékletet megtartó takarókat, légfüggönyt, klíma berendezést stb.

5. Áruátvételnél kiemelt gondossággal végezzék az áruk hőmérséklet ellenőrzését, figyeljék a felolvadás, felmelegedés és romlás tüneteit.

6. Élelmiszerek hűtésénél csak megfelelő tisztaságú szárazjég, illetve ivóvízből készített jég használható. A hűtésre használt jég a fogyasztásra közvetlenül alkalmas élelmiszerrel nem érintkezhet.

gyumolcsle6

7. A megszokottnál gyakrabban végezzenek készlet ellenőrzést, áruvizsgálatot és a romlott, romlásra gyanús, elszíneződött, érzékszervi elváltozást mutató élelmiszereket azonnal vonják ki a forgalomból, felhasználásból és távolítsák el.

8. A felolvadt, felmelegedett egyébként hűtést igénylő élelmiszerek forgalomban tartása tilos!

9. Fokozottan ügyeljenek a hűtőtéren belüli élelmiszervédelemre, a nyersanyagok és a fogyasztásra kész élelmiszerek elkülönítésére.

10. A vendéglátásban az elkészült ételeket 63 oC felett, vagy azonnali lehűtést követően 5 oC alatt tárolják.

11. A lehűtött ételeket a fogyasztást megelőzően ismételten át kell sütni, vagy fel kell forralni.

12. A vendéglátó létesítményekben a kínálatot vizsgálják felül, és csak a biztonsággal melegen illetve hűtve tartható választékot és mennyiséget készítsék el és tartsák készen.

13. A meleg étel kiszállításkor ügyeljenek az ételek hőmérsékletére (63 oC felett) és arra, hogy a szállítási idő a lehető legrövidebb legyen.

14. Készétel, cukrász és hidegkonyhai készítmény kiszállításakor különös gondot fordítsanak a termékek védelmére, csomagolására, és megfelelő hőmérsékletű raktérbe helyezésére.

15. Az a meleg étel, amelyet elkészülte után azonnal nem tároltak 63 oC -nál magasabb hőmérsékleten, csak három órán belül fogyasztható.

salata9

16. Különös gondossággal figyeljenek az élelmiszerekkel érintkező eszközök, felületek, edények és gépek tisztaságára, azokat alapos fertőtlenítő mosogatással tartsák tisztán.

17. A hulladékot mielőbb távolítsák el, átmeneti tárolása fedetten, rovaroktól, rágcsálóktól védetten történjen.

18. A rendkívüli meleg miatt ideiglenesen beállított ventillátorokat úgy helyezzék el, hogy azok a levegő keverésével az élelmiszereket ne szennyezhessék.

19. Dolgozóik figyelmét soron kívül hívják fel a hőség miatti gondosságra, a kézmosás, és kézfertőtlenítés, az eszközök és edények fertőtlenítésének jelentőségére, a műszaki hibák és élelmiszerbiztonságot veszélyeztető eltérések azonnali jelzésére, a gyomor-bélrendszeri megbetegedésük azonnali bejelentésére.

20. Gyomor-bélrendszeri megbetegedésben szenvedő dolgozó vagy ilyen beteggel közös háztartásban élő dolgozó (hányás, hasmenés) élelmiszerekkel nem foglalkozhat!

21. Figyeljenek munkatársaik meleg miatti terhelhetőségére, a pihenő idők és a védőital biztosítására, mert a túlterhelt, figyelmetlen dolgozó az élelmiszerláncban a fogyasztók tömegeinek egészségét veszélyeztetheti.

22. Ha tudomásukra jut, hogy az Önök által előállított, vagy forgalmazott élelmiszertől megbetegedés fordult elő, vagy annak gyanúja felmerült, azt azonnal, soron kívül kötelességük bejelenteni az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságnak. A hatóság vizsgálatáig a gyanúsított élelmiszer forgalmazását fel kell függeszteni.

Forrás: