Házi gyermekorvosok a hálapénz ellen

A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete több mint 1500 házi gyermekorvos képviseletében csatlakozik az „1001 orvos hálapénz nélkül” elnevezésű Facebook-csoport kezdeményezéséhez. Kívánatosnak tartjuk a hazai egészségügy finanszírozásának és rendszerének olyan átalakítását, amely elősegíti a hálapénz – általunk is károsnak ítélt – jelenségének felszámolását.

A betegek részéről a hálapénz adása annak a közvélekedésnek a tudomásul vétele, hogy ezzel magasabb színvonalú ellátást „vásárolnak meg” a finanszírozás és a rendszer hiányosságai miatt korlátokkal küszködő ellátás helyett. Egyben pedig hozzájárulnak az egészségügy dolgozóinak méltánytalanul alacsony fizetésének kiegészítéséhez.

A hálapénz ezzel szemben – álláspontunk szerint – nemcsak egy mindkét fél számára megalázó helyzetet teremtő jelenség, de egyben a feketejövedelem „intézményesítése” is. Amíg a társadalom tehetősebb tagjai a hálapénz fejében hozzájuthatnak mások számára kevésbé elérhető színvonalú egészségügyi ellátáshoz, addig nem várható egységes, össztársadalmi fellépés az egészségügy rendszerének fejlesztése érdekében. Ebből következik, hogy a hálapénz rendszere akadálya a mindannyiunk számára oly fontos ágazat fejlesztésének.

gyerekorvos1

Lényegesnek tartjuk a közfinanszírozott szolgáltatások körének egyértelmű, a jelenleginél pontosabb meghatározását. A közfinanszírozott intézményekben is lehetővé kell tenni emelt szintű szolgáltatási csomag kidolgozását és az ezen körbe tartozó tevékenységek plusz térítés ellenében történő igénybevételét.

Közérdeknek kell tekinteni, hogy az orvosok mindenkori jövedelme arányos legyen a munka társadalmi hasznosságával. A paraszolvencia megszűnése csak az egészségügyi személyzet jelenlegi jövedelmének jelentős és gyors, az uniós normákat, jövedelmi arányokat közelítő növelése mellett remélhető.  Ennek eszköze az egészségügyben dolgozók életpálya- modelljének kialakítása, aminek elmaradása tovább fokozza az orvosok és egészségügyi dolgozók elvándorlását. A helyzet rendezése nem tűr további késlekedést. A szakma elöregedésének, az utánpótlás hiányának súlyos problémájával küzdő házi gyermekorvoslás szempontjából a kérdésnek kiemelt jelentősége van.

Forrás: https://napidoktor.hu/