Forradalmi áttörés az egészségkárosító aeroszol mérésében

A levegőszennyezettség egyik legveszélyesebb összetevője az aeroszol, amelynek koncentrációja a leggyakrabban haladja meg az egészségügyi határértéket és számos karcinogén szerves vegyi elemet is tartalmaz; ezt gyakran a szálló porral azonosítják.

A TDT Altenergia Zrt. ezen a téren a csökkentésre irányuló vállalt EU kötelezettségének teljesítése érdekében tartotta fontos meghatározni a kibocsátó forrásokat, azok szerepét a teljes légszennyezésben, a források intenzitását és dinamikáját, valamint a szennyeződések terjedését, amely függ a meteorológiai körülményektől.

A jelenlegi Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM), amely 60 mérőállomással rendelkezik, olyan szabványos mérési módszereket és műszereket alkalmaz, amelyek nem adnak erre lehetőséget, mivel ezek egy integrális tömegkoncentrációt határoznak meg.  A mérőhálózat célja a lakosságot érő levegőszennyeződés folyamatos nyomonkövetése és a tájékoztatás. Ennek megfelelően a mérőállomások a legsűrűbben lakott területeken találhatók.

966675_25982934_640

Az ipari üzemek kibocsátásának felmérésére azonban szükség lenne egy kiterjedtebb feltérképezésre, amely lehetővé teszi a különböző forrásokból származó, különböző frakciójú és összetételű szennyeződések mennyiségének és azok arányainak meghatározását. Ehhez új mérési módszerek alkalmazására, forrás-azonosítási algoritmusok kidolgozására és új lokális monitorozó hálózatok kiépítésére van szükség a szennyező források környezetében illetve az ipari vállalatok különböző területein.

Az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló projektben a TDT Altenergia Zrt. által kifejlesztett új mérési módszerek, műszerek, algoritmusok és protokollok alkalmazásával lehetővé válik a különböző forrásokból származó aeroszol frakciók koncentrációjának és azok arányainak számszerű meghatározása, ennek megfelelően azonosíthatók a szennyező források és felmérhető azok intenzitása, feltérképezhető a szennyeződések terjedése és költség-haszon elemzések alapján célzott fejlesztésekkel hatékonyan csökkenthető a legveszélyesebb frakciók koncentrációja. A porkoncentráció csökkenésével a légúti megbetegedések gyakorisága is csökken.

894326_54591782_640

A projekt résztvevői által javasolt és kidolgozott két-hullámhosszú négydetektoros (előre-hátraszórást mérő) lézeres aeroszol részecske analizátor (Dual Wavelength Optical Particle Spectrometer – DWOPS) egy olyan új fejlesztés, amely a TDT Altenergia Zrt. javasolt módszer alapján lehetővé teszi az eddigiekhez képest (koncentráció és méreteloszlás), új aeroszol részecske-paraméterek egyidejű meghatározását.

A kifejlesztett műszer másik előnye, hogy a hagyományos műszerektől eltérően, igen rövid (néhány perces) mintavételezési idővel egyidejűleg meghatározható 5 olyan paraméter, amely lehetőséget ad a légkörben együtt jelenlévő különböző forrásokból származó és ezért különböző paraméterekkel rendelkező aeroszol frakciók megkülönböztetésére és ezek egymáshoz viszonyított számszerű koncentráció-arányainak meghatározására.

A harmadik előny, hogy a mérések után nincs szükség utólagos analízisre vagy kiértékelésre – az eredmény közvetlenül a méréssel egyidejűleg jelenik meg. A berendezés mobilitása és, szükség szerint, autonóm tápellátása, lehetőséget ad egy mozgó laboratóriumba (mikrobuszban) való beépítésre és folyamatos mérések megvalósítására.

179686_9045_640

E felhasználás orientált kutatás-fejlesztési program további célja, hogy erősítse a résztvevő vállalkozások innovatív képességét, hozzájáruljon a résztvevő cégek hosszú távú kutatás-fejlesztési stratégiai céljainak eléréséhez és együttműködésének erősödéséhez, biztosítsa a magyar gazdaságban hasznosuló versenyképes termékek alkalmazását – ezzel növelje a magyar gazdaság versenyképességét és hozzájáruljon tudásintenzív és emberközpontú munkahelyek teremtéséhez.

A projekt résztvevői fontosnak tartják, hogy a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosuló termékek és szolgáltatások legyenek, így feladatuknak érzik az egész innovációs lánc átkarolását. A tevékenység során a fenntarthatóság elvét szeretnénk előtérbe helyezni, amely a környezet megóvásának és a gazdaság fejlődésének érdekeit egyeztetve, kompromisszumok keresésével próbál egyensúlyt teremteni a jövőnket meghatározó tényezők között és így biztosítja a társadalom hosszú távú fejlődését. További eredmény lehet az egészségvédelmi szempontból fontos tisztább levegőkörnyezet biztosítása, ami hozzájárul a társadalombiztosítási ráfordítások csökkentéséhez.

Forrás: