43 év után hazatelepült Kaáli professzor

Dr. Kaáli Géza professzor a magyarországi Kaáli Intézetek megalapítója több, mint négy évtized után hazatelepült.

Kaáli Géza professzor 1968-ban diplomázott a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Világhírű tudós és gyógyító, az Egyesült Államok-beli Albert Einstein Egyetem szülészeti klinikájának professzora, oktató munkáját megtartja.

A Lombikbébi kezelésekkel a nyolcvanas évek közepén kezdett el foglalkozni, az első "gyermeke" 1986-ban látott napvilágot New York-ban. Eddig 11 világszabadalma mellett 150 tudományos dolgozata jelent meg.Nevéhez fűződik az un. "optikális trocár” felfedezése és klinikai kipróbálása.

Kaali professzor nevéhez 11 amerikai szabadalom, és több mint 150 tudományos közlemény fűződik. Világszerte ismerik és használják optikai trokárját, melyet a Johnson and Johnson cég „Endopath Optiview” néven forgalmaz. Több nemzetközi tudományos társaság tisztviselője, és számos tudományos folyóirat szerkesztő bizottsági tagja.

1991. óta a Magyar Nőorvos Társaság tiszteletbeli tagja. 1997-ben Alma Matere érdekében hosszú éveken át kifejtett eredményes munkássága elismeréséül Szent-Györgyi Albert Emlékéremmel jutalmazták. Kaáli professzornak elévülhetetlen érdemei vannak a hazai asszisztált reprodukció területén.

A Magyar Köztársaság Elnöke 1999-ben „a magyarországi lombik bébi program beindítása és országos hálózattá fejlesztése, valamint nemzetközi szinten is elismert működése érdekében végzett munkájáért” Aranyéremmel tüntette ki. 2003. augusztus 20-án „A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje Kitüntetést” vette át a Magyar Köztársaság Elnökétől „a gyermektelen magyar házaspárok szolgálatáért, és a magyar demográfiai helyzet javítása érdekében tett sokoldalú erőfeszítéséért”.

Kaaliprofesszor

A Magyar Tudományos Akadémia, mint „a külhoni magyar tudományosság jeles képviselőjét” 2001-ben köztestületi taggá fogadta, és felkérte a köztestület Észak-Amerikai Szekciójának létrehozására

Magyarországon 1992-ben nyitotta meg a lombikbébi kezelésekre specializálódott Kaáli Intézet, amely az elmúlt két évtized alatt országos intézményrendszerré nőtte ki magát. Az országosan nyolc telephellyel rendelkező Kaáli Intézetnek több mint 20.000 gyermek köszönheti életét.

2000-ben világkongresszust rendezett Budapesten, 2006-ban tankönyvet szerkesztett "A meddőség korszerű diagnosztikája és kezelése” címmel. Az ország demográfiai helyzetét javító fáradozásai számos magas állami kitüntetéssel ismerték el, amellett, hogy szegedi alma materem díszdoktorává fogadta, 2010-ben pedig Orosháza díszpolgára lett.

A tudós orvos kiemelt jelentőséget tulajdonít az oktatás új módszereinek a megismertetésére, a new média eszközök, mindenekelőtt az online közvetítésével az ismeretterjesztés minél szélesebb körben való felhasználására az orvos-beteg és orvos-orvos kommunikációban.

Forrás:


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.