A skizofrénia rejtélye

Az öngyilkosságban meghaltak száma, a kilencvenes évek elejétől a Lipót bezárásáig eltelt másfél évtizedben, közel a felére csökkent.

Ez a kedvező folyamat két tényező következtében állt elő. A második generációs antipszichotikumok hazai megjelenése és a pszichiátriai betegeket érintő jogi szabályozás megváltozása (csak a beteg hozzájárulásával történhet a gyógykezelésük).

Dr. Rhimer Zoltán professzor állítása szerint, az öngyilkosságban meghaltak több mint 95 %-a súlyos pszichiátriai beteg, azaz a pszichiátriai betegségek súlyosabb esetei, mint például a skizofrénia – egyben az egyik legismertebb elmebetegség -, halált okozhatnak. A statisztikai adtok alapján, ha az öngyilkosságban meghaltak és a halálos balesetben elhunytak számát egybevesszük, akkor a keringési és daganatos betegségek után a harmadik leggyakoribb halálok pszichiátriai eredetű, mint ilyen demográfiai jelentőségű.

Ezek után, mitől rejtélyes a skizofrénia kérdezhetjük. A skizofrénia illetve a pszichózis rejtélyessége abból adódik, hogy nem ismerjük az okát, és ilyenformán gyógyíthatatlan betegségnek számít. Hiába ismert a lefolyása, jelentkezésének bizonyos feltételei, magát a skizofrénia illetve pszichózis okát nem ismeri az orvostudomány.

skizofren

Benedek István, ismert elmeorvos és író Aranyketrec című könyvének egy gondolata szerint, a skizofrénia lényege a szabadságvágy. Ami más szavakkal azt jelenti, hogy a skizofrénia nem materiális, hanem szellemi eredetű, mint maga a szabadság.

Hamvas Béla ír élete „sötét esztendő”-jéről az átélő hitelességével. A sötét esztendőt, történetesen 1944 tavaszától számított egy év, öt év múlva írta meg, akkor tudta értelmezni a vele azon a „vidéken”, ahol akkor járt, történteket. Az írása címe is beszédes: Egy csepp a kárhozatból, ahol a kárhozat utalás a keresztény pokolra. „Nem vagyok vallásos, de a sötét esztendőt vallás nélkül megérteni teljesen lehetetlen”– írja Hamvas Béla. És tovább megy. Keresztes Szent János XVI. századi spanyol szerzetest idézi, aki szerint „a lélek a sötét éjszaka küszöbét akkor lépi át, amikor Isten már feléje nyúl, hogy a kezdők sorából kiemelje”. A sötét éjszaka itt világias megfogalmazásban az őrület azaz a skizofrénia.

A szakorvos azaz a pszichiáter nélkülözhetetlen a beteg gyógyításában, a szenvedések enyhítésében. A pszichiáter pallatív gyógyítást végez, esetleg pszichoterápiát folytat.

A lakosság 1 %-a betegszik meg élete folyamán skizofréniában, további 1 %-ánál jelentkezik bipoláris személyiségzavar, és minden negyedik ember szenved valamilyen fokú depresszióban, nem beszélve a paranoiásokról és egyéb pszichiátriai betegekről. Aggasztóvá a helyzetet az teszi, hogy a harmadik leggyakoribb halálok, mint említettük pszichiátriai eredetű és, hogy az ilyenfajta halálozások száma 2007 óta – a Lipót bezárásának éve -, nem csökken, azaz azt megelőző közel 15 éves kedvező folyamat megakadt, a csökkenést eredményező tényezőktől további javulás nem várható.

Forrás:


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.