Ne csak kilátót tervezzünk a nemzeti parkokba!

A WWF Magyarország üdvözli a hazai nemzeti parkok sokirányú fejlesztését, amely a természetvédelmen túl számos más társadalmi haszonnal járhat.

Kiemelten támogatjuk a kormány törekvéseit egy olyan övezeti rendszer kialakítására, amely nem csak a tájba illő infrastruktúra fejlesztését, hanem a természeti értékek fokozottabb megóvását is szolgálja.

 Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter néhány napja a Körös-Maros Nemzeti Parkban tett látogatásakor hangsúlyozta, hogy “A nemzeti parkok kiemelt szerepet töltenek be a hazai turizmusban, a csodálatos természeti értékek megőrzése és védelme mellett.”

 Az elmúlt évtizedekben a nemzeti parkjaink kezelése és fejlesztése sokféle, egymásnak gyakran ellentmondó szempontok mentén történt, nem teljes mértékben a nemzetközi normáknak megfelelően. Például fát lehetett termelni a fokozottan védett erdőkben is.

Ha egy kilátóból széttekintett a természetjáró, az utóbbi évtizedekig leginkább a hatalmas vágásterületekkel szétszaggatott tájban „gyönyörködhetett”. Ami azonban a hetvenes-nyolcvanas években természetvédelmi szempontból is elfogadhatónak tűnt, ma már a hétköznapi kiránduló értékrendjével is nehezen egyeztethető össze.

Európa legtöbb országában egyértelmű jeleit látjuk annak, ha egy nemzeti parkban járunk; a védelem céljainak megfelelő a területek kezelése, az utak, a látogatóközpontok és a parkolók kialakítása vagy a turizmus megszervezése. A működtetés egyik alapja a céloknak megfelelő övezetek létrehozása – ami abban segít, hogy a minden igényre felkészült vendégházaknak, a hagyományos tájhasználatnak és a vadonként megőrzött területeknek egyaránt helyet találjunk.” – mondta Fáth Ákos, a WWF Magyarország igazgatója.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A WWF Magyarország örömmel fogadta, hogy az előző kormányzati ciklusban megtörtént az övezetekkel kapcsolatos keretjogszabály kialakítása, amelyet a szervezet igen jelentős lépésnek tart. Sajnos maguknak az övezeteknek a kihirdetése elől azonban sok akadály még mindig nem hárult el. Bár az ország tíz nemzeti parkját kezelő erdőgazdaságok többsége támogatja a koncepciót, néhány helyen – mint például Gemenc területén – nem sikerültek az egyeztetések, sem az erdőgazdálkodás által nem érintett területek, sem a fejlesztési övezetek vonatkozásában.

boldog_mor_kilato

A WWF támogatja a nemzeti parkok sokirányú fejlesztését. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy ne csak kilátókat és látogatóközpontokat építsünk. A védett területeket megfelelő módon kell kezelni, hiszen az ide látogatók leginkább az érintetlen természetet szeretnék látni. A sokféle cél összehangolását az övezeti rendszerek kialakítása szolgálja leginkább. A szakmai alapozás megtörtént, már csak a kormányzat határozott lépése szükséges a sikeres kialakításukhoz. Reméljük, idén ősszel sor kerülhet erre is.” – hangsúlyozta az igazgató.

Forrás: