A fiatalok életmódja 2010-ben

Az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló HBSC kutatás egy olyan úgynevezett keresztmetszeti vizsgálat, amelyre négyévenként kerül sor több mint negyven európai és észak-amerikai országban.

Magyarországon az általános iskolás felső tagozatos és középiskolás serdülőkorú fiatalok körében ez a legrégebben zajló kutatás, amelyet jelenleg az Országos Gyermekegészségügyi Intézet kutatócsoportja vezet.

A felmérés 5., 7., 9., és 11. osztályos tanulók életmódjának, egészségüket befolyásoló szokásaik (táplálkozás, fizikai aktivitás, szabadidő-eltöltés, dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, szexuális magatartás, stb.) és szubjektív egészségi állapotuk (önminősített egészség, élettel való elégedettség, pszichoszomatikus tünetek és depresszív tünetek, stb.) feltérképezésére irányul. Vizsgálja továbbá azokat az egyéni (pl. önértékelés, testkép, pubertás, szenzoros élménykeresés), társas (családi, iskolai és kortárs kapcsolatok) és környezeti (pl. szocio-ökonómiai státusz, családszerkezet, iskola) tényezőket, amelyek mindezekre hatással lehetnek. A kutatási eredmények a mindennapokban az egészségnevelési és egészségfejlesztési gyakorlatban használhatók fel.

A most elkészült beszámoló a nemzetközi kutatás keretében – az 1986-os első felmérés óta – megvalósult hetedik országos reprezentatív felmérés legfrissebb eredményeit tartalmazza. Néhány megállapítás az előző, 2006-os adatfelvétel eredményeihez viszonyítva:

gyerekek24

Növekedett a számítógépezésre, mint fizikailag passzív szabadidős tevékenységre, fordított idő (nemtől, kortól és használat céljától függetlenül).

Kismértékben javult a serdülők mentális egészsége (az élettel való elégedettség, a depressziós hangulat, az önértékelés kedvezőbb képet mutat).

Növekedett a dohányzást, alkoholt és kábítószert nagyon fiatal korban kipróbálók aránya.

Az illegális szerfogyasztás népszerűbb a fiatalok körében, mint négy évvel ezelőtt. A kannabiszfogyasztás elterjedtebbé vált. Az amfetamin kipróbálók aránya több mint másfélszesére emelkedett.

Hasonló az iskolában a kortárs bántalmazás területén a bántalmazott és bántalmazó tanulók aránya, mint négy évvel ezelőtt.
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet munkatársai által elkészített kötet egyaránt szól a korosztállyal foglalkozó tudományos és gyakorlati szakmák képviselőinek, az érintett laikusoknak, szülőknek és a vizsgált korú fiataloknak.

Forrás: