Otthont mindenkinek! – Fókuszban a fogyatékos gyermekek

Családban felnőni. A legtöbb ember számára ez egészen természetes és magától értetődő. Aki nem családban nő fel, az arra vágyik. Ez egy természetes és magától értetődő vágy. Mégis nagyon sok fogyatékos és tartósan beteg gyerek, aki intézetben nevelkedik, sosem tapasztalhatja ezt meg.

A Kézenfogva Alapítvány Otthont mindenkinek! elnevezésű, saját kezdeményezésű, 2014 novemberében elindult projektjét előkészítő felmérése azt mutatta, hogy a fogyatékos gyermekek hátrányos helyzetben vannak egészséges társaikhoz viszonyítva akkor is, amikor bekerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba vagy a szociális ellátásba. A nagyintézményi elhelyezés sajátosságaiból adódóan nem kapják meg az életkoruknak megfelelő, fejlődésüket jobban biztosító, személyes kötődésre lehetőséget adó családszerű közeget. Azok a hátrányok és nehézségek, amelyekkel fogyatékosságukból fakadóan eleve meg kell küzdeniük tovább fokozódnak. A tartós intézményi elhelyezésből adódó hospitalizációs ártalmak elvágják annak a lehetőségét, hogy felnőtt korukban önállóan élhessenek a közösségben.

A fogyatékos gyermekeknek több okból is nagyon kevés esélyük van arra, hogy az intézményi létből családba kerüljenek. Egyrészt a jogszabályi közeg nem ösztönzi ezt az utat, a fogyatékos gyermekekhez továbbra is ápolási és egészségügyi szükségleteik alapján közelít, és elkülöníti őket a társadalom többi tagjától speciális szükségleteik miatt. (A Gyermekvédelmi törvény 2014-es változása ugyan haladó módon tereli a gyermekvédelmi szakellátást a közösségi szolgáltatások felé, és a gyermekeket 3 éves kor alatt mindenképpen, 12 éves kor alatt pedig felmenőrendszerben vezeti ki a nagyintézmény ellátásból, azonban kivételt tesz a fogyatékos és tartósan beteg gyermekek esetében. Esetükben megengedi, hogy továbbra is nagyintézményi környezetben nevelkedjenek.) 

család

Másrészt a szakmai közeg, legyen szó akár a gyermekvédelmi vagy a szociális szakellátásról, sem eléggé bátor és tapasztalat ahhoz, hogy eredményesen integrálja a fogyatékos gyermekeket a közösségbe. A közösségben pedig elvétve találhatóak meg azok a befogadó szervezetek (közoktatás intézményei, egészségügyi szolgáltatók és szociális alapszolgáltatók), amelyek szolgáltatásaikkal tehermentesíteni és támogatni tudják azokat a családokat, legyen szó nevelőszülői vagy vérszerinti családokról, akik fogyatékos gyermekről gondoskodnak.

Az Otthont mindenkinek! projekt célja, hogy bemutassa ezt a komplex problémakört, és szerteágazó szolgáltatási csomagjaival minden szinten kínáljon modell értékű beavatkozási lehetőséget. Az Alapítvány Budapesten és vidéken is felvette a kapcsolatot több, fogyatékos gyermeket nevelő (vérszerinti, örökbefogadó és nevelőszülői) családdal, illetve nevelőszülői hálózattal, akiktől azt az egybehangzó visszajelzést kaptuk, hogy a gyerekek családban tartásához nagy segítség lenne egy jogi, információs és pszichológiai tanácsadást is tartalmazó szolgáltatási programcsomag. Jelenleg ennek a programcsomagnak, illetve az ehhez kapcsolódó képzéseknek a kidolgozása, megtervezése zajlik, amely képzések reményeink szerint 2015 őszén tudnak elindulni a felkeresett szülők és nevelőszülői hálózatok (nevelőszülők és nevelőszülői tanácsadók) bevonásával. Olyan képzésekről és tréningekről van szó, amelyek erősítik a családokat és növelik teherbíró képességüket.

csaladiprogram

A családok ilyen módon való támogatásán kívül nagy szükség van még a megfelelő, támogató környezet kialakítására is. Ehhez a Kézenfogva Alapítvány a már meglévő, és eddig is sikeresen működő társadalmi érzékenyítő programjaival (Osztályfőnöki óra program – Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére, amelynek része a saját élményen alapuló érzékenyítő tréning fogyatékosságban érintett tapasztalati szakértők vezetésével; “Fogadd el, fogadj el!” – érzékenyítő program fiatalok számára http://fogadjel.kezenfogva.hu/) tud hozzájárulni a programhoz kapcsolódó településeken.

Komoly problémának látjuk, hogy a nevelőszülői munka elismertsége ma Magyarországon alacsonynak mondható, pedig sok esetben a nevelőszülők azok, akik családjukba befogadva, hosszú éveken keresztül gondját viselik azoknak a fogyatékos gyerekeknek, akik mégis kikerülnek a nagyintézményi rendszerből. A nevelőszülők elismertségének növelésére az Alapítvány a szaktárcával karöltve Nevelőszülői díjat alapít, amely először 2016-ban kerül majd kiosztásra. Az Otthont mindenkinek! projekt 2016 őszén zárul remélve, hogy az abban kidolgozott programelemek a projekt lezárása után is fenntarthatóan működnek majd, elindítva ezzel egy pozitív folyamatot a fogyatékos gyermekek és családjaik életében.

Forrás: