A gyermek az első, nem az örökbefogadó szülők szexuális irányultsága

A Gyermekjogi Civil Koalíció tagjaiként a Hintalovon Egyesület azon álláspontjának ad hangot, hogy az örökbefogadásról szóló döntések meghozatala során az örökbefogadásra váró gyermek legfőbb érdekének megfelelően kell eljárni.

Ezt pedig az szolgálja legjobban, ha a hatóságok az érintett gyermek szükségleteit és alapvető jogait szem előtt tartva csak az örökbefogadásra való alkalmasságot vizsgálják, és nem diszkriminálnak az örökbefogadó szülők között szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk alapján.

Szervezeteink megdöbbenéssel értesültek róla, hogy 2016 tavaszán egy jól indult örökbefogadási eljárás szakadt meg azért, mert a hatóságok – felülírva a szakemberek korábbi döntését, mely szerint az örökbefogadásra jelentkező nő és élettársa alkalmasak a gyermek örökbefogadására – visszaléptek az örökbefogadás jóváhagyásától, felmérhetetlen károkat okozva ezzel az örökbefogadásra váró, új szüleihez már kötődő gyermeknek.

Az alapvető jogok biztosa 2017. november 20-án hozta nyilvánosságra az ügyhöz kapcsolódó átfogó vizsgálatala alapján készült jelentését. A jelentés az üggyel kapcsolatban feltárt tények alapján egyebek között megállapítja, hogy az eljáró gyámhatóságok eljárása hatásában alkalmas volt arra, hogy az érintett gyermeknek a védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozzon; hogy figyelmen kívül hagyta az érintett gyermek érdekeinek fokozott figyelembevételére vonatkozó eljárási alapelvet; továbbá az eljárás során nem érvényesült a gyermek legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás követelménye sem; hogy a gyámhatósági eljárás és döntés összességében alkalmas volt arra, hogy a panaszos szexuális irányultságán mint védett tulajdonságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközzön; hogy a tényleges családi kapcsolatok azonos szintű védelmet érdemelnek a szülő-gyermek kapcsolaton vagy házasságon alapuló családdal; és hogy az örökbefogadásra irányuló eljárás középpontjában a gyermek, a gyermek családban való nevelkedésének joga, illetve a gyermek legjobb érdekének védelme áll.

Támogatjuk tehát, hogy az azonos nemű párjukkal élő, a Tegyesz, az alkalmasságot vizsgáló pszichológus és a Gyámhatóság egyetértésével örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított örökbefogadni szándékozókat ne érje hátrányos megkülönböztetés a többi hasonló helyzetben levő örökbefogadni szándékozóhoz képest,

  • mert az örökbefogadásra váró gyermekek legjobb érdeke az, hogy őket arra alkalmasnak talált, családjukba örömmel fogadó szülők neveljék;
  • mert minden olyan megkülönböztetés, amely nem a gyermek szükségletei szerint értékeli az örökbefogadni kívánó szülőket, hátrányos a gyermekre nézve;
  • mert tanulmányok sora bizonyítja, hogy az azonos nemű szülők által nevelt gyermekek semmilyen hátrányt nem szenvednek a heteroszexuális szülők által nevelt gyermekekhez képest,
  • mert a megkülönböztetés tilalmát támogatja az Emberi Jogok Európai Bíróságának állandó gyakorlata is, és mindennek megfelelően egyre több európai országban nyílik meg az azonos nemű szülők előtt a közös örökbefogadás lehetősége is.

Forrás: https://napidoktor.hu/index