A gének is szavaznak

A szüleinktől örökölt génkészlet is szerepet játszhat abban, hogy felnőttkorukban melyik politikai párttal szimpatizálunk majd.

A Politikai Párt Azonosítás, azaz a PID (Political Party Identification) a modern politológia és a társadalomtudományok egyik leginkább vizsgált területe. Eddig a szakma képviselői azt gondolták, hogy a folyamatban csak az egyes egyének szociológiai fejélődése játszik szerepet, amelyet természetesen a szülők befolyásolnak leginkább.

Azonban megjelent egy cikk a Nyugati Politológiai Tudományos Társaság lapjában a Political Research Quarterly-ben, amely felveti a lehetőségét annak, hogy a genetika is szerepet játszhat a politikai szimpátia kialakításában.


A cikket író kutatók Peter K. Hatemi, John R. Alford, John R. Hibbing, Nicholas G. Martin és Lindon J. Eaves kvantitatív genetikai eszközöket hívtak segítségül ahhoz, hogy megvizsgálják vajon a gének milyen szerepet játszanak a pártpreferenciák kialakításában.
Az eredmények jól kiegészítik az eddigi tudásanyagot, amelyet a kutatók a politikai attitűdökről, a szavazat megválasztásának folyamatáról, tudtak, és a kép a feltételezettnél sokkal bonyolultabb, főleg ami a párthűség kialakulását, illetve az úgynevezett politikai fenotípust illeti.

Forrás: