Heim Pál: A hatalom szeretete, a szeretet hatalma

A szerző korunk fontos, nagyon aktuális kérdéseit teszi fel olvasójának, és szembesíti a befogadót mindazzal, amivel nap, mint nap szembe kellene néznünk.

A mindenkori vezetői hatalom és a gazdaság összefonódásait, az előzőeknek, illetve a média, a reklám világának alárendelt egyén nehézségeit, a hagyomány és modern korunk erkölcsi, életvezetési dilemmáit, a gazdasági verseny és a környezetpusztítás összefüggéseit járja körül.

Heim Pál történeti vis11731szatekintései, gazdasági elemzései, az életvezetéssel kapcsolatos eszmefuttatásai, a nemi szerepek, a szerelem, a házasság és a szexualitás kérdéseinek tabuktól mentes, szókimondó bemutatásai gyakran a filozófia, az etika nyelvén íródtak. A többségében médiafüggő magyar vásárlók világát a számunkra ismerős nyelven kritizálja. Társadalomkritikai, társadalomlélektani gondolatmeneteinek nyelve is közérthető, és miután ? sokunkat érintenek a felvetődő kérdések, hiszen mindannyian szavazó állampolgárok, fogyasztók, adózók, fogyni, szeretni vágyó lények vagyunk ? nem lehet érdektelen számunkra az sem, mi a saját felelősségünk a dolgok alakulásában.

Szerzőnk gyakran megszólítja olvasóját, olykor javasolja is befogadójának, hogy az önismeretet elmélyültebben gyakorolja, tanácsokat azonban nem osztogat, néhol pedig finom iróniával járja körül a felvetett kérdéseket.

A könyv szerzőjét leginkább átható érzület ? a szeretet. A szeretetfilozófia megértő, befogadó attitűdje segít felülemelkedni az emberiség történetében mindig is jelen volt válságok okozta depresszív hangulaton. A cselekvő magatartásra utaló, történetei, megfigyelései megszívlelendőek, elgondolkodtatóak.


A könyv kizárólag a kiadótól rendelhető meg, kereskedelmi forgalomban nem kapható.


Megrendelés és további információ:o63o/424-o354

Forrás:


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.