Nőgyógyászokat büntetett meg az ÁNTSZ

Szabálytalanul működő nőgyógyászati rendelésre hívta fel a hatóságok figyelmét 2013 decemberében egy állampolgár. A bejelentés arról szólt, hogy egy nyíregyházi rendelőben hetente 100-150 hölgyet fogadnak, akik vizsgálatonként 10.000 – 12.000 forintot fizetnek az ellátásért. A bejelentésben foglaltak kivizsgálására az Országos Tisztifőorvosi Hivatal eljárást indított, amely összesen kétmillió forintos bírság kiszabásával zárult.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) négy, működési engedély nélkül praktizáló nőgyógyász ellen indított eljárást. Az OTH helyszíni ellenőrzést tartott, hogy megvizsgálja a bejelentésben foglaltak megalapozottságát. Az észlelt jogszabálysértés miatt az egészségügyi hatóság rövid határidőn belül intézkedett és a praktizáló orvosokat azonnali hatállyal eltiltotta az engedély nélkül végzett tevékenységtől. Ezzel együtt az OTH hivatalból eljárást indított az eset körülményeinek részletes tisztázására.

Az ügy egészségügyi bírság kiszabásával zárult, amely ellen valamennyi érintett fellebbezést nyújtott be. A másodfokú hatóság (az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) helybenhagyta az OTH határozatát. Ugyanakkor az orvosok által előadottak alapján, körülményeikre tekintettel, az eredetileg és egyénenként kiszabott 1 millió forintos pénzbüntetést mérsékelte.

Az eset felhívja a figyelmet arra: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához minden esetben engedélyre van szükség. Nem elegendő a szolgáltató megítélése, mely szerint rendelése mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és teljesíti az előírt tárgyi és személyi minimumfeltételeket. Az OTH indokolásában kifejtette, hogy „önmagában a minimumfeltételek biztosítása nem mentesíti a szolgáltatót a működési engedélyezési eljárás megindítása alól, hiszen ennek elmulasztása megakadályozza azt, hogy a hatóság ellenőrizni tudja a feltételek biztosítását a tevékenység megkezdése és folytatása során.” A hatályos rendelkezéseknek megfelelően az egészségügyi szolgáltatás megkezdése előtt tehát működési engedélyt kell kérni, melynek költsége 30 ezer forint (ún. igazgatási szolgáltatási díj). A kérelem benyújtásával az érintett nőgyógyászok is elkerülhették volna a félmilliós bírságot.

shutterstock_76696552

A vizsgálat során az egészségügyi hatóság nem tárt fel olyan hiányosságot, ami az ellátott betegek egészségét negatívan befolyásolhatta volna. Az eljárás alatt valamennyi orvos és egészségügyi dolgozó együttműködő volt, tevékenységüket jelenleg már jogszerű keretek között végzik.

Fontos kiemelni, hogy egy hasonló ügy súlyosabb esetben akár komoly károkat is okozhatna. A szóban forgó nőgyógyászati magánrendelés ugyanis minden hölgy előtt nyitva állt, azt a térségből bárki felkereshette, így a lakosság széles körét veszélyeztette. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala ezért hatáskörében eljárva minden tőle telhetőt megtesz, hogy az ilyen eseteket kiszűrje, illetve megszüntesse. A működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók kereshető adatbázisa megtalálható az ÁNTSZ honlapján: https://www.antsz.hu/euszolg.

Forrás: