Csapjad össze a tenyeredet, hogy jobban vágjon az eszed!

A taps és ének tevékenység fontos képességek kialakulását segíti elő gyermek- és fiatal felnőtt korban, beleértve az egyetemi diákéveket is.

Felfedeztük, hogy az elsős, másodikos és harmadikos gyerekek, akik ilyen dalokat tanulnak, olyan képességekkel rendelkeznek, melyek hiányoznak azokból a gyerekekből, akik nem vesznek részt hasonló tevékenységekben.? ? magyarázta Dr. Ildik Sulkin, a BGU művészeti karának Zenetudományi Laborjából. ?Azt is megállapítottuk, hogy azok a gyerekek, akik spontán előadnak tapssal kísért dalokat az óraközi szünetekben, szebben és jobban írnak, kevesebb helyesírási hibát vétenek.? – tette hozzá.

Dr. Warren Brodsky zenepszichológus, aki az eredményeket közzétevő disszertációt lektorálta, elmondta: Sulkin felfedezései alapján arra következtethetünk, hogy ?azoknál a gyerekeknél, akik nem vesznek részt ilyen játékokban, nagyobb a kockázata az olyan tanulási zavarok kialakulásának, mint például a diszlexia és a diszkalkulia. Kétségtelen, hogy ezek a játékok edzik az agyműködést, és befolyásolják más területek fejlődését is. A tanárok is úgy vélik, hogy ezek a gyerekek jobban be is illeszkednek a közösségbe, mint azok, akik nem éneklik ezeket a dalocskákat.?

A tanulmány részeként Sulkin ellátogatott számos általános iskolába, és vagy a tantervben szereplő zenei programba vonta be őket, vagy tapsolós dalocskákat tanított nekik 10-10 héten át. “Azok a gyerekek, akik korábban nem vettek részt hasonló foglalkozáson, kognitív képességeikben nagyon hamar beérték azokat, akik már igen.? ? mondta Sulkin. Ebből Sulkin azt a következtetést vonta le, hogy ezeket a dalokat be kellene illeszteni a tantervbe a 6-10 éves gyermekek számára, a motoros és kognitív képességek fejlesztése céljából.7906A ?Tapsolós dalok hatása a kognitív és motoros feladatokra? című tanulmány során Dr. Sulkin óvodai és iskolai pedagógusokkal is beszélgetett, ellátogatott az osztályokba, és együtt énekelt a gyerekekkel. A feltevése részeként a célja az volt, hogy kiderítse, miért tetszik annyira a gyerekeknek az éneklés és a taps a harmadik osztályig, amikoris ezeket a tevékenységeket inkább sporttal kwezdik helyettesíteni. ?Ez a tény magyarázza azt a fejlődési folyamatot, amin a gyerekek keresztülmennek.? ? figyelte meg Dr. Sulkin. ?A tapsolós dal természetes módon is előfordul a gyerekek életében hét éves kor körül, majd tíz éves korukra eltűnik. Ezen időszak során ez a tevékenység fejlődési alapként szolgál, hogy fokozza a gyerekek érzelmi, társas, pszichológiai és kognitív igényeit. Ez egy átmeneti állomás, mely a fejlődés következő szakaszába vezeti őket.?

Sulkin elmondta, hogy korábban még nem végeztek mélyre szántó, hosszú távú tanulmányt a tapsolós dalok motoros és kognitív képességekre gyakorolt hatásáról. A zene és az intellektuális fejlődés kapcsolatát széles körűen vizsgálták már, melynek hatására sok szülő vásárolt Baby Mozart CD-t a gyerekének. A tanulmány azt is bemutatta, hogy 10 perc Mozart nem javítja jobban a térbeli feladatok teljesítését, mint 10 perc tapsolással egybekötött éneklés, vagy 10 perc csend. Sulkin azt is felfedezte, hogy a tapsolós dalok a felnőttekre is pozitív hatást gyakorolnak. A kérdőíveit kitöltő egyetemisták arról számoltak be, hogy ilyen játékok után jobban tudtak figyelni, és csökkent a feszültségük. “Ezek a módszerek a gyermekkorhoz kötődnek, a legtöbb felnőtt viccesnek találja, de miután tapsolni kezdenek, érzik, hogy jobban tudnak figyelni és vidámabbak is lesznek.?

Forrás: