Forintosítani kell a természetet!

Európában ma már minden hatodik munkahely zöld munkahelynek számít. 2005-ben hozzávetőleg 3,4 millió állást teremtett a környezetvédelmi ipar.

A GDP nem számol a természet pusztulásával, pedig gazdasági vonatkozása egyértelmű – állítja a WWF. Erre és a zöld munkahelyek arányának drasztikus növekedésére hívta fel a figyelmet tegnap New Yorkban a szervezet. Az európai ráta szerint minden hatodik munkahely kapcsolódik a környezetvédelemhez. Ez az arány hazánkban közel sem ilyen kedvező, bár a lehetőségek adottak. Ezt támasztja alá a WWF Magyarország tiszatarjáni munkahely-teremtő programja is.

A WWF számításai szerint a biológiai sokféleség és a hozzá kötődő ökoszisztéma-szolgáltatások több tízbillió dollárnyi hasznot hoznak évente az emberiségnek. Ennek ellenére az ENSZ tagállamoknak nem sikerült megközelíteniük sem a 2010-re a biodiverzitás csökkenésének megfékezésére kitűzött céljukat.
11802Éppen ilyen, a természet védelmét szolgáló munkahelyteremtő programot működtet sikeresen a WWF Magyarország Tiszatarjánban 2007 óta. A közmunka-program segítségével a helyi önkormányzat kitermeli a Tisza ártereit elárasztó, az élőhelyeket ellehetetlenítő gyalogakácot, az így nyert területek egy részén pedig biomassza ültetvényt létesít, tartós megélhetést kínálva a helyi gazdáknak. Cserébe ők a terület más részeit visszaadják a természetnek, hogy azokat ártéri erdőkként, hódok, bivalyok, szürke marhák vegyék birtokba. A vizes élőhelyek nemcsak természetvédelmi szempontból kedvezőek, de a látványosság az ökoturizmus fellendítésével további bevételhez juttathatja a települést.

A kitermelt faanyag pedig biomassza-fűtőanyagként hasznosul.
"A program iránt óriási a többi település érdeklődése is a Borsodi Mezőségben, így azt rövidesen más községekre is kiterjesztjük." – mondta Figeczky Gábor. "A természetvédőknek az egész Tisza mentén óriási gondot okoz ez az özönnövény, a helyben lakóknak pedig a munkanélküliség. Egy még nagyobb léptékű program, amely több település összefogásával helyi biomassza fűtőművek létesítését is feltételezné, egy csapásra két problémát is orvosolna. Az Európai Unió agrár- és környezetvédelmi forrásait is ilyen komplex programokba érdemes csatornázni." – hangsúlyozta a szervezet vezetője.

Forrás: