Gyógyuljunk gyógynövényekkel!

Kunadacson tartotta bemutatkozó eseményét a Traditional and Wild program, amely négy ország és kilenc partnerszervezet tevékenységét fogja össze.

A program célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze a vadon élő gyógynövényekkel kapcsolatos népi hagyományokat, értékes ismereteket és gyakorlati megoldásokat. A program végére a résztvevő szervezetek olyan gazdasági modellt dolgoznak ki, amely célja egyrészt a természettel kapcsolatos hagyományok megőrzése és továbbadása, valamint az, hogy a vadon élő növények korszerű gyűjtési és feldolgozási módját megismertetve megélhetési alternatívát adjon az alacsony foglalkoztatású területek lakóinak.

A vadon termő növények, köztük a gyógy- és fűszernövények gyűjtéséhez sokféle ismeretre van szükség. A gyűjtőnek tisztában kell lennie azzal, hogy hol keresse, hogyan ismerje fel az egyes fajokat, melyiket mire használja. Ez az tradicionális ismeretanyag korábban generációról generációra szállt, napjainkban azonban szinte teljesen eltűnőben van. Az alapanyaggyűjtés is egyre inkább csökken, illetve sokszor ökológiailag nem fenntartható módon zajlik. Közép-Európa egyelőre azon fő exportőrök között van, akik hagyományosan sokféle növényi alapanyagot szállítanak nyugat-európai feldolgozóknak.

„A gyógynövény a lábunk előtt hever, csak le kellene hajolnunk érte. Magyarország a nyolcvanas években gyógynövény-nagyhatalomnak számított, a termelés és a gyűjtés mára azonban visszaesett. Ugyanakkor napjainkban a gyógynövényekből készült termékek iránti kereslet növekvő tendenciát mutat” – mondta el az esemény előadója, Czirbus Zoltán, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke. „Annak érdekében, hogy a gyűjtés szakmai színvonala megfelelő legyen, a gyűjtőket képezni kell. Azokkal, a főleg elmaradott régiókban található önkormányzatokkal, és kistérségekkel, amelyek területén gyógynövény található, megfelelő, szorosabb együttműködést kellene kialakítani, amely hozzájárulhat a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásához” – tette hozzá Czirbus Zoltán.

r4b698zp1

A Traditional and Wild program céljai között szerepel a növények gyűjtésével kapcsolatos hanyatló ismeretanyag összegyűjtése, valamint a gyengülő kulturális hagyományok megőrzése, széleskörű megismertetése. Ugyancsak a célok között szerepel Közép-Európa vidéki részein élő hátrányos  helyzetű társadalmi csoportok megélhetésének javítása a fenntartható gyűjtési tevékenység megismertetésével, gyakorlásával. A programban részt vevő szervezetek kialakítják a fenntartható szemléletű alapanyaggyűjtés és feldolgozás módjait is, ami speciális esetekben természetközeli vagy védett élőhelyeken is folytatható.

„A négy országot átívelő együttműködésünk olyan ösztönző stratégiát kíván létrehozni, amely megmutatja, hogy a vadon előforduló növényekhez kapcsolódó regionális és kulturális hagyományainak felélesztése hogyan tudja a  helyi közösségeket erősíteni” – mondta el Zámboriné Dr. Németh Éva, a program vezetője és ötletgazdája, a Corvinus Egyetem Gyógy-és Aromanövények tanszékének vezetője. „Célunk, hogy 2014-re olyan modellt dolgozzunk ki, ami szociálisan és kulturálisan elfogadható, gazdaságilag megalapozott, valamint környezetvédelmi szempontból is alkalmazható a vadon élő növények gyűjtésére, feldolgozására és felhasználásra” – tette hozzá Zámboriné Dr. Németh Éva.

„A népi orvoslás akadémiai orvosláson kívüli rendszer, és alapvetően szájhagyományra épül. Tradicionális medicina, egyben élő rendszer. A népi orvoslásban a gyógynövényeknek kiemelkedő szerepük van, a gyűjtés és a gyógymódok generációról-generációra szálltak. Napjainkban divatos természetgyógyászat e tradícionlis orvoslás több elemét vette át, mintegy újra életre hívva ezt, a passzív emlékezetben élő tudást” – vélekedett Koltay Erika néprajzkutató.

3y84adug

Az eredmények eléréséhez a Traditional and Wild program együttműködő szervezetei felmérik és értékelik a természeti és társadalmi erőforrásokat, etnobotanikai ismereteket azokban a közép-európai régiókban, melyeket képviselnek Csehországban, Szlovéniában, Lengyelországban és természetesen Magyarországon. Hazánkban a Kiskunság és az Ormánság e felmérések súlypontja.

„Az Ormánság termőhelyi adottságai kedvezőek mind a gyógynövények termesztéséhez, mind gyűjtéséhez” – mondta el Lantos Tamás, az Ormánság Alapítvány elnöke. „A hagyományos gyógynövénygyűjtés és felhasználás Ormánságban egykor virágzott, azonban napjainkra csaknem teljesen eltűnt. A szervezett gyógynövény-felvásárlás ugyanakkor kisléptékben, de jelenleg is működik. Megfelelő segítséggel a gyógynövény-gyűjtés fokozható lenne, így a mélyszegénységben élők kiegészítő jövedelemhez juthatnának” – tette hozzá Lantos Tamás.

A munka során a partnerek összehasonlítják a régiók helyzetét a vadon termő növények jelenléte, spektruma, hasznosíthatósága, tehát biológiai és környezeti jellegzetességei szerint. Létrehozzák a kiválasztott régiókban található hasznos növények adatbázisát, felmérik a régióra jellemző társadalmi, etnikai, kulturális potenciált, a régió nyitottságát, foglalkoztatási szintjét, majd értékelik, melyek az általánosítható illetve speciális jellegzetességek.

Az ilyen többdimenziós regionális elemzésekre és a jó partneri kapcsolatokra épülhet a  „transznacionális” piaci modellt megalkotása, amelyben javaslatokat tesznek és módszereket adnak a hagyományos növényfelhasználás ismereteinek megőrzésére és elterjesztésére. Érdekes és szakmailag jól felszerelt bemutató tereket hoznak létre öt régióban, amelyek a képzést és az információk átadását segítik majd széles népcsoportok számára, az iskolásoktól a helyi lakosságon át a kutatókig. Ilyen bemutató tér készül majd Kunadacson is, elősegítve a helyi, és az ide kiránduló lakosság témával kapcsolatos informálódását, a modell „továbbgördülését”.

Forrás:


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.