Prof. Dr. Bagdy Emőke

klinikai szakpszichológus

Személyi adatok

Munkahelyek: 1968-tól OPNI, Budapest

1985-94 KLTE Pszichológiai Intézete

1994-től HIETE Klinikai Pszichológiai Tanszék (átadva: 2001.július 1.)

2000-től Károli Gáspár Református Egyetem

Funkciók:

– tanszékvezető (Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet)

Képzettségek, szakképzettségek:

– 1961: Gyógytornász diploma (220/23. Nr. 2/1961.)

– 1968: Pszichológus diploma (Nr. 1006/1968; 1968 július 8.)

– 1970: Relaxációs terapeuta

– 1972: Imaginatív-meditatív terapeuta

– 1976: Pszichodramatikus terapeuta

– 1980: Kiképző terapeuta a relaxáció, meditáció, imagináció és pszichodráma módszerben

– 1982: Klinikus szakpszichológus (Nr. 67/1982; 1982 december 31., Ny.sz.: A/262)

– 1983: Csoportpszichoterapeuta kiképző tanár

– 1984: Pszichoterapeuta képesítés (OTE Nr. 491/1984)

– 1996: Szupervizor szakképesítés (Nr. 1/1996. szept.2.)

– 2001. Pszichoterapeuta szakképesítés (Nr. 54/2001

– 2008 Szenior szupervizor,kiképző tanár

 

Tudományos cím és fokozat

– 1972: Bölcsészdoktori cím: ELTE, BTK, pszichológia, Budapest. (Disszertáció: “A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája”. Megvédve: 1972.)

– 1982: A pszichológiai tudomány kandidátusa. MTA Budapest

– (Disszertáció: “Autogén tréning tanulás élményhálózatának elemzése”.) (Oklevél: Nr. 9259/1982)

– 1995: Habilitáció a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Habilitációs értekezés: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet. Oklevél: 18/1965. Hab. Decretum Habilitationis

 

Tisztségek, fontosabb funkciók (kezdés évétől folyamatosan)

– 1987: Az “International Journal of Psychosomatics” nemzetközi szerkesztőségének munkatársa.

– 1988: A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke.

– 1992-2002: A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium elnöke.

– 1992-: A Psychiatria Hungarica szerkesztő Bizottságának tagja.

– 1993-: A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja.

– 1995-: Az MTA Pszichológiai Bizottság tagja.

– 1997-: A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja

– 1999-2002: Az ESZTT (Egészségügyi Szakirányú Szak- és Továbbképzési Tanács) tagja

– 1999-2002: Klinikai Pszichológia Egészségügy Minisztériumi koordinátora

– 1999-2003: OTKA Pszichológiai Bizottság tagja.

– 2000: A “Klinikai Pszichológiáért” Alapítvány alapító elnöke

– 2000: a Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Továbbképzési és Szakvizsgabizottságának elnöke

– 2000-2002: az Egészségügyi Minisztérium EFSZSZTB Klinikai Pszichológiai albizottság elnöke

– 2000-2003: Oktatási Minisztérium Mentálhigiénés Szakértőbizottságának tagja.

– 2001-2005: MAB Pszichológiai Szakbizottság tagja

– 2001: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktoriskola tagja

– 2001-2006: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Fraknói Vilmos díj – javaslattevő bizottság tagja

– 2002- MTA Pszichológiai Bizottságának akadémiai küldött-képviselője

– 2002-2007: Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja

– 2002: Pszichoterápia c. szaklap szerkesztőbizottsági tagja

 

Felsőoktatásban, egyetemi és posztgraduális képzésben való munka

– 1972 – 74: ELTE Pszichológiai Intézet, megbízott oktató és speciálkollégiumok vezetése

– 1974 – 78: Gyógytornászképző Főiskola pszichológia tanára (megbízással).

– 1981 – 94: a klinikai pszichológus szakképzés OIE (most OPNI) bázisintézeti vezetője, a HIETE képzés keretén belül.

– 1985: a debreceni KLTE Személyiség- és Klinikai Pszichológiai oktatócsoport vezetése, tanszék megszervezése. DOTE orvosi pszichológia tanára (részállásban) 1987-ig. ‘

– 1987 – 94: a KLTE Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője

– 1994 -2001: a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékének vezetője

– 1996-tól: nemzetközi együttműködéssel, holland és német kooperációval az európai „szupervizor” szakirányú továbbképzés bevezetése, eurokonform diplomaadó képzés meghonosítása

– 2000-től a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia szak tanszékvezetője

– 2005. január 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet intézetvezetője.

– 2007 január 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Személyiség és Klinikai Pszichológiai tanszék vezetője

Tudományos munkaterületek és témakörök

 

Személyiségfejlesztő eljárások alkalmazása a nevelésben és a pályaszocializációban.

Kapcsolódó fő művek:

– Bagdy E. – Telkes J: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Bp. 1986., 1988., 1994. Kiadói nívódíj 1988.

– Bagdy E. (szerk): A pedagógus hivatásszemélyisége. Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997.

Mentálhigiéné- és tanácsadóképzés: oktatásfejlesztés, hatékonyságelemzés.

Kapcsolódó fő művek:

– Bagdy E. (szerk.): Acta Psychologica Debrecina 18. KLTE Egyetemi Kiadó, 1995.

– Bagdy E.: Háziorvosok mentálhigiénés képzése. Egy modell-kísérlet tapasztalatai Med. Univ. XXVIII./2:3 -19. 1995.

– Bagdy E.: Relaxációra épülő mentálhigiénés és pszichoszomatikus prevenció. Új Ped. Szemle 2: 39-50. 1996.

– Bagdy E. (szerk.): Mentálhigiéné. Elmélet, képzés, oktatás, kutatás. Animula Kiadó, 232 old. Budapest, 1999.

Individuális és interperszonális tesztvizsgálatok standardizálása és fejlesztése.,.

. Kapcsolódó fő művek

– Bagdy E. és mtsai: Az MMPI próba. Elmélet és alkalmazás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985.

– Bagdy E. (szerk.): Párkapcsolatok dinamikája. A Közös Rorschach Vizsgálat. Animula Kiadó. Budapest, 2002.

– Bagdy,E., Baktay Z.,,Mirnics Zs.,.:Pár és családi kapcsolatok vizsgálata ,HEFOP Digitális tankönyv,Budapest, 2006

– Bagdy E.,Mirnics Zs., Vargha A.:Egyén-pár-család.Animula, 2008.

Pszichoterápiás eljárások hatásmechanizmusának elemzése – relaxáció -imagináció

Kapcsolódó fő művek:

– Bagdy E. – Koronkai B.: Relaxációs módszerek. Medicina Kiadó, Bp. 1978. 2. Bővített kiadás 1988. Nyírő Gyula nívódíj 1988.

– Bagdy E. – Szőnyi M.: Relaxation: Approche par le Corps de l’ Unite de la Personne. Série Introspection l. Ed: Jean Marvaud, Unipress Paris 1995.

– Bagdy E. (szerk.): Testszimbolika. Psychiatria Hungarica, különszáma, (11) 6; 384 old. 1996.

 

Kitüntetések, díjak:

– 1968 – ELTE – “Magyar Népköztársasági Tanulmányi Érdemérem”

– 1977 – Egészségügyi Miniszter 40/224. sz. “Az egészségügy kiváló dolgozója”

– 1978 – Családi szocializációs és személyiségzavarok c. könyv – kiadó nívódíj (Tankönyvkiadó).

– 1980 – Pszichológiai szempontok az orvosi beszélgetésben. Orvosi Hetilap. 120. 27.2219-2226. 1979. Markusovszky díj.

– 1986 – A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a 40/10/1986.sz. “Kiváló Munkáért” kitüntetése

– 1987 – A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa VI-11/3, 1987 sz. “Munkaérdemrend bronz-fokozata” kitüntetése

– 1988 – Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. c. könyv Kiadói Nívódíj. (Tankönyvkiadó).

– 1988 – Relaxációs módszerek c. könyv. A Magyar Pszichiátriai Társaság Nyírő Gyula nívódíja.

– 1993 – József Attila befejezetlen személyiségvizsgálatáról; A József Attila rejtély nyomában. Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztősége művészeti pszichológiai nívódíja.

– 1994 – Az aszcenzió és az Ikarosz komplexus Kondor Béla művészetében c. tanulmányért a Magyar Pszichiátriai Társaság Goldschmidt Dénes díja.

– 1998: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998. szept. 21.)

– Semmelweis Ignác emlékérem- klinikai pszichológusok szakmai vezetésében végzett kiváló munkájáért. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

– 1999. febr. 17. Kelemen László díj (kiemelkedő tudományos tevékenységért és a pszichológus képzésben iskolateremtő munkásságáért). Debreceni Egyetem

– 1999: Rektori dicséret, a „Magyar Orvostovábbképzésért” éremmel, Bp. – Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

– 2000. A Magyar Grafológiáért emlékplakett (Az íráselemző szakértői szakképzés akkreditációjáért)

– 2001. Pro Caritate, a Szociális Minisztérium kitüntetése a szupervízor képzés és szociális szakképzés kidolgozásáért.

– 2002. Ranschburg Pál emlékérem, Magyar Pszichológiai Társaság kitüntetése.

– 2005: Goldschmidt Dénes díj a „Gondolatok a nevetésről” c. Psychiatria Hungarica tanulmányért (Magyar Pszichiátriai Társaság)

– Károli Gáspár Református Egyetem Rektori elismerő oklevél kimagasló egyetemi tanári tevékenységért.

 

Könyvek, könyv szerkesztések :

1. Családi szocializáció és személyiségzavarok, Tankönyvkiadó, Bp. 1977.

2. Relaxációs módszerek, Medicina kiadó, Bp. 1978.

3. Az MMPI próba elmélet és alkalmazás. Akadémia kiadó, Bp. 1985.

4. Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Bp. 1986.

5. La relaxation: „ Approche par le Corps de l’ Unite de la Personne”. Série Introspection 1. Budapest, Paris, 1995.

6. Acta Psychologica Debrecina. KLTE Debrecen, 1995.

7. Művészetek, szimbólumok terápiák. Pszüchagogosz, Bp. 1995.

8. A pedagógus hivatásszemélyisége. KLTE Egyetemi kiadó, Debrecen 1997.

9. Klinikai pszichológia és mentálhigiéné szakmai protokollja. Animula kiadó, Bp. 1998.

10. Mentálhigiéné, elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula kiadó, Bp. 1999.

11. Párkapcsolatok dinamikája: A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV), tanulmányok. Animula Kiadó,2002.

12. Laudációk. A Magyar Pszichiátriai Társaság, 1980-2003 között díjazottainak köszöntői gyűjteménye. (Írója Bagdy Emőke). Psychiatria Hungarica, 2004.

13. Bagdy E., Safir E. (szerk.): Klinikai pszichológiai esettanulmányok. Animula Kiadó, Bp. 2004.

14. Bagdy E., Wiesner E.: Supervisio Hungarica IV. Kultúrák találkozása a szupervízióban. Az egyéntől a szervezetig. Tanulmánygyűjtemény: Print-X Kiadó, 2005.

15. Bagdy E. (szerk): A diádikus interakció kutatásának világa. Psychiatria Hungarica különszám, XX.2., 2005.

16. Bagdy E., Mirnics Zs., Baktay G.: Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata, HEFOP Digitális tankönyv, Budapest, 2006.

17. Interjukötet: Ferenczi Andrea:Lelkemben a templom. Életinterju Bagdy Emőkével. Khairosz Kiadó, Budapest, 2007.

18. Bagdy E.,Mirnics,Zs.,Vargha A.:Egyén-pár-család:Animula kiadó, Budapest, 2008.

 

Nemzetközi kapcsolatok:

– 1995: együttműködés a Kasseli Egyetem Szupervízió tanszékével, magyar szupervizorképzés megszervezésére. (Folyamatos kapcsolat.)

– 1996: Együttműködés az Amsterdami Egyetem Szupervizió Tanszékével, a magyar szupervizor képzés érdekében (folyamatos kapcsolat) .

– 1999: PHARE pályázat Leonardo program keretében, Strasbourgi Orvosegyetem és Főiskola (szociális munkásképzés) tanár- és hallgatócsere, tanulmányutak.

 

Megalapított szakok:

1. Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusképzés OM változat – 1995-től (2,5 éves képzés); EüM 4 éves rendszere: 1999-től

2. Addiktológiai klinikai szakpszichológusképzés 1999-től

3. Íráselemző klinikai szakpszichológusképzés 1999-től

4. Igazságügyi klinikai szakpszichológusképzés 1999-től

5. Neuropszichológusképzés 1999-től (EüM által koordinált, ráépített szakképzések (2,3,4,5)

6. Szupervizor képzés: nemzetközi (német, holland) együttműködéssel 1997-től.

7. Egészségmentor szakirányu továbbképzés, 2009-től

 

Szakindítások:

1. Mentálhigiéné (alapító Debrecen, KLTE Pszichológiai Intézet, 1989 szept. )

2. Pszichológia (alapszak): Károli Gáspár Református Egyetem, 1999-2000. Kezdés: 2000. szeptember 1.

3. Szupervizor képzés (Károli Egyetem) 2001. szeptember 1. Hazai együttműködés. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, Közp. Salgótarján.

4. Mentálhigiéné képzés (Károli Egyetem) 2003 februártól, vezető: Dr. Grezsa Ferenccel együttműködésben.

5. Egészségmentor szaktanácsadó szakirányú továbbképzés (Károli Egyetem) 2010 februári indítással.

Forrás:


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.