Hat hónapon túli munkabérelőlegnél ki fizeti a 16 százalékos személyi jövedelemadót?

A munkavállalót vagy a munkáltatót terheli a 16 százalékos személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség abban az esetben, ha a munkáltató 6 hónapon túli munkabérelőleget ad a munkavállaló részére? Keletkezik ekho-fizetési kötelezettség ez után a kifizetés után?

A kamatkedvezményből származó jövedelem akkor keletkezik, ha a kifizető a magánszemély számára olyan összeget biztosít, mely után a magánszemély legalább a szokásos piaci kamatot nem fizeti meg. Az Szja-tv. 72. § (1) bekezdése alapján a törvényi szabályozás pontosan úgy szól, hogy kamatkedvezményből származó jövedelem „a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével – ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal – kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény).

A kamatkedvezményt a kifizető követelése révén a magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére – ha a követelés értékpapír kölcsönzésből származik, akkor az értékpapírnak a szerződés megkötésének napjára megállapított szokásos piaci értékére – vetítve kell kiszámítani.”

pénz2

A munkáltató által a magánszemélynek adott munkabérelőleg, mint a magánszemély által még meg nem szolgált összeg szintén kamatkedvezményből származó jövedelmet keletkeztet. Ugyanakkor az Szja-tv. 72. § (4) bekezdés g) pontja szerint a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni a követelések utáni kamatkedvezményt olyan munkabérelőleg után, „..amelynek folyósítása legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történik, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható;”

A mentesülés megállapításakor a munkáltatónak vizsgálnia kell az Szja-tv. 72. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt feltételek teljesülését, azaz a munkabérelőleget legfeljebb hat hónap alatt vissza kell fizetni, a mértéke nem lehet több a minimálbér összegénél, és az előleg teljes visszafizetése előtt újabb munkabérelőleg nem adható. Ha a munkavállalónak adott munkabérelőleg bármely feltételnek nem felel meg, a munkáltatónak a kamatkedvezményből származó jövedelmet meg kell állapítani.

A kamatkedvezmény címén keletkező jövedelem utáni adófizetési kötelezettség a 72. § (2) bekezdés alapján nem a magánszemélyt, hanem a kifizetőt terheli. Az adó alapját a meg nem fizetett kamat 19 százalékkal növelt értékén kell meghatározni, mely után 16 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.

A személyi jövedelemadó mellett a kifizetőt terheli még a 27 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulás is, melyet az Eho-tv. 3. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a személyi jövedelemadó alapjával megegyező adóalap után kell megfizetni. Az adót adóévenként, az adóév utolsó napjára, vagy ha a követelés már év közben megszűnt a megszűnés napjára kell megállapítani. A kifizetőnek a jövedelmet és terheit a ’08-as bevallásban kell bevallania.

Forrás:


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.