Vándorösztöne, érzelmeinek, vonzalmainak változása sajátos módon érvényesül, mégpedig úgy, hogy változtatási kényszere mellett mégis talán mindenkinél jobban ragaszkodik otthonához, hazájához. Önvizsgálatot, és keményen kérdőre vonja önmagát, hogy vajon megfelelően irányítja-e akaratát, kielégítően használja-e képességeit, lelkiismeretesen végzi-e kötelességeit. Szerencsés esetben az érzékeny lénye által felfogott benyomások sokféleségét, formagazdagságát arányba tudja hozni értékvilágával, és így képes asszimilálni is azt. Így egy meghatározó életharmóniát valósíthat meg. Most szüksége van valamilyen háttérre, védelemre.

Forrás: