Iskola mellett is lehet pénzt keresni

A fiatalok jól tudják, hogy iskola mellett nem egyszerű munkát vállalni. Az iskolaszövetkezetek a nappali tagozaton tanulmányaikat folytató középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók részére biztosítanak legális munkavégzési lehetőségeket, aktív foglalkoztatáspolitikai katalizátorként működnek és a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési lehetőségeinek elősegítésében egyre nagyobb szerepet játszanak. Ezek a munkalehetőségek a tanulók, hallgatók számára a tanulmányi időbeosztásukhoz alkalmazkodnak, elősegítik anyagi helyzetük javulását és későbbi elhelyezkedésüket támogató munkatapasztalat-szerzésüket, saját képességeik megismerését – már tanulmányaik alatt.

Azoknak a fiatalok, akik így jutnak álláshoz, biztosított a legális munkavégzési forma, az adózott munkabér kifizetés. Ez a feketemunka arányát jelentősen csökkenti, s a piacon a legmagasabb nettó jövedelemhányadot nyújtja a tanulók, hallgatók számára.

Munkatapasztalat-szerzési és kapcsolatépítési lehetőségeket, változatos, a tanulmányi elfoglaltságok időbeosztásához alkalmazkodó munkalehetőségeket, s a tanulmányokat követően könnyebb elhelyezkedést és a munka világába történő egyszerűbb beilleszkedést tesznek lehetővé a fiataloknak, így évente mintegy 130.000 nappali tagozatos tanuló, hallgató kap gyakorlati munkatapasztalat-szerzési, legális pénzkereseti lehetőséget.

Az Iskolaszövetkezetek nagy előnye, hogy tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok már a tanulmányi idejük alatt olyan munkatapasztalatot és készségeket szerezzenek, amivel javul elhelyezkedési esélyük. Az oktatási rendszerhez illeszkedve, annak részeként, tisztán üzleti alapon, mindenféle rendkívüli támogatás nélkül, jól átlátható, jól ellenőrizhető, szabályozott keretek között biztosítják ezeket az előnyöket, saját működő infrastruktúrával, országosan, a tisztességes piaci verseny szabályai szerint. Ez a komplexitás és hatékonyság egy követendő minta lehet minden olyan ország számára, ahol a fiatalok elhelyezkedési esélyei még rosszabbak, mint hazánkban.

dolgozo

Meg kell azonban említenünk, hogy vannak olyan törvényi akadályok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy minden hallgató számára elérhetők legyenek ezek a lehetőségek.

A passzív féléves hallgatók, a felsőfokú oktatási intézmények master képzésének hallgatói és a végzős középiskolások a nem megfelelően összehangolt törvényi szabályozásnak köszönhetően ki vannak zárva a munka világából, mert a NAV nem fogadja el hallgatói státuszukat, és alkalmazásuk esetén őket főállású munkavállalóként kezeli, ami a veszélyeztetett korcsoport hátrányos megkülönböztetése. Ez a probléma egyszerűen megoldható lenne, ha a törvényben foglaltaknak megfelelően a hallgatói jogviszony igazolására minden hivatal elfogadná a diákigazolványt, mint közokiratot. Így minden akadály elhárulna az elől, hogy minden önmagáért tenni akaró diák számára biztosítva legyen az öngondoskodás és a munkatapasztalat szerzés lehetősége.

A két szervezet tagszervezetei felelősnek érzik magukat a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeinek javításáért, hogy csökkenjen a 25 év alatti korosztály munkanélkülisége. Bár a EU még csak a NEW DEAL alapelveit és anyagi kereteit rakja le a napokban, a magyar iskolaszövetkezetek már jelenleg is hozzájárulnak a fiatalok könnyebb elhelyezkedéséhez.

Forrás:


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.