Ultrahangos vizsgálat

Az ultrahangvizsgálat­nak vagy ultraszonográfiás vizsgálatnak is neve­zett eljárást lényegében egyfajta hanglokátorral végzik, mely az emberi hallás felső frekvencia­tartományát meghaladó hanghullámokat ad ki.

Amikor a hullámok elérik azt a részt, ahol megvál­tozik a szövetsűrűség – például egy szerv felüle­tén -, visszhang keletkezik. A számítógép elemzi a visszhangot, és megmutatja a szerv két- vagy háromdimenziós jellemzőit, köztük a mélységét, a méretét, az alakját és a sűrűségét. Az alacsony frekvenciájú hullámokkal a test mélyebb részei­ről készíthetők felvételek; az ultranagy frekven­ciájú hullámokkal pedig a test felszínén levő szer­veket, például a szemet, valamint a bőr rétegeit tanulmányozhatják, ez segíthet a bőrrák megálla­pításában.5146A legtöbb esetben a vizsgálatot végző személy egy kézi eszközt, egy úgynevezett ultrahangfe­jet használ. Miután felvisz a bőrre egy áttetsző gélt, az ultrahangfejet végighúzza a vizsgálandó te­rület felszínén, és az így keletkező kép azonnal megjelenik a számítógép képernyőjén. Ha szüksé­ges, egy kisméretű ultrahangfejet csatlakoztathat­nak egy szondához, amelyet bevezetnek a testbe egy természetes testnyílá­son át, hogy elvégezhesse­nek bizonyos belső vizsgá­latokat.

Az úgynevezett Dopp-ler-ultraszonográfiás eljá­rás során használt készü­lék érzékeny a mozgásra, és láthatóvá teszi a vér­áramlást. Ez az eljárás hasznos lehet a szervek, valamint az olyan dagana­tok vizsgálatakor, melyeket rendellenesen sűrű érhálózat sző be.

Az ultrahangos képalkotás által az orvosok a betegségek széles skáláját diagnosztizálhatják, és felismerhetik a tünetek kiváltó okait. Például meg­állapíthatják a szívbillentyű-rendellenességet, az emlődaganatot, vagy felmérhetik a magzat állapo­tát. Másrészt mivel az ultrahanghullámokat a gá­zok visszaverik, az eljárásnak megvannak a maga korlátai, amikor a hasüreg bizonyos részein alkal­mazzák. Ezenkívül lehet, hogy a kép nem olyan éles, mint a többi eljárással készült kép, például a röntgenfelvétel.51471Az ultrahangos vizsgálat kockázatai

Ha megfelelően használják, az ultrahang általában biztonságos, mégis egyfajta energiáról van szó, melynek fizikai hatásai lehet­nek a szövetekre, így a magzat szöveteire is. Ezért a terhességi ultrahangvizsgálatokról nem szabad azt gondolni, hogy kockázatmentesek.

Az ultrahangos vizsgálat előnyei

Az eljárás széles körben alkalmazott, nem invazív és viszonylag olcsó. Emellett valós ide­jű képeket mutat.

Forrás:


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.