Lelki felismerés Freud módra

Minden ember összetett személyiség. Énjeink alapfajtái Freud szerint, avagy van magyarázat arra a viselkedésre, hogy miért bújik elő belőlünk az állat?

A pszichológia jeles alkotói közül mindenki ismeri Freud nevét

Az ő elméletei között szerepel a személyiség felosztásának és fejlődésének vázolása. Ennek alapja, hogy énünk három fő elemből épül fel, ezek adott előtérbe kerülései kihatnak a viselkedésünkre és megnyilvánulásainkra. Az ID, az ego és a szuperego működése tehát befolyásolja a cselekedeteinket, és magyarázatot adhat személyiségünk meghatározó vonásaira.

Primitív örömszerzés

Lényünk legprimitívebb része a pszichológia atyja szerint, az ún. ID, vagyis az ösztön-én. Születésünktől fogva a személyiségünk egyik eleme, melyet elsősorban az örömszerzés, és kielégülés irányít. Ide tartozik az éhség, szomjúság, de a szexuális vágyak beteljesítésének szándéka is.

Amennyiben az igények nem teljesülnek azonnal, feszültség és szorongás jelentkezik. A későbbiekben személyiségünk fejlődésének köszönhetően, megtanuljuk kezelni ezeket a szükségleteket, de a csecsemők egyetlen reakciója az ilyen helyzetekre a sírás.

szem-sírás

Mit kezdjünk az egonkkal?

Az ego a személyiségünk központi szereplője, amely az ösztön-énből fejlődik ki. Ennek köszönhetjük, hogy képesek vagyunk a társadalom normáihoz mérten viselkedni és megvárni az ID szükségleteink kielégítésével a megfelelő helyet és időt. A személyiség én részének fő feladata tehát az alkalmazkodás, miközben folyamatosan tartja a kapcsolatot a külvilággal és reagál az abból áradó impulzusokra.

Felettes én, az utolsó láncszem

A személyiség teljes kifejlődésének végső fázisa a felettes-én kialakulása. Ennek segítségével a normákon túl, az erkölcs kérdéseit is képesek leszünk mérlegelni. Az állandó ingerek kezelése mellett olyan szempontokat is figyelembe tudunk venni, mint a helyes-helytelen, jó-rossz lelkiismereti problémáinak kezelése. A felettes-én a nevelés során, illetve a büntetés és bűntudat érzésének megtapasztalásával jön létre bennünk.

egyensuly_freud

Egyensúlyra törekvés

Mivel a személyiség valamennyi része igyekszik előtérbe kerülni, így a belső viszályok elkerülhetetlenek. Ennek jelei a viselkedésben, magatartásban megtapasztalható változások. Freud azonban úgy vélte, az ego ereje alapvetően képes felülkerekedni és feladatait ellátni a csaták közepette is, s az egészséges személyiségnél megmarad az egyensúly. Ez a magyarázat a túl zárkózott, vagy éppen ellenkezőleg, a rendkívül szabadszellemű személyek viselkedésére, ahol ez az egyensúly eltolódott valamelyik irányba.

Forrás: Oxygen Medical


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.