A bántalmazás leggyakoribb formája nem szóbeli, de még csak nem is fizikai

A bántalmazás legelterjedtebb formája nem fizikai cselekmény, mint például lökdösés vagy rugdosás, és nem is a szóbeli fenyegetés vagy becsmérlő megjegyzések. A zaklatók legfőbb taktikája a kirekesztés.

Ez a “kapcsolati agressziónak” is nevezett módszer azt jelenti, hogy kizárják társaikat a csoportos tevékenységekből, és hamis pletykákat terjesztenek róluk. A kutatások pedig aláhúzzák az e viselkedés által okozott károkat.

Foto:123rf.com

“Ha egy gyereket az iskolában a társai kizárnak a társas tevékenységekből, annak a gyereknek rövid és hosszú távon ugyanolyan káros következményei lesznek, mintha minden nap megrúgnák, megütnék vagy megpofoznák” – mondta Chad Rose, a kolumbiai Missouri Egyetem kutatója. “Ez a tanulmány tehát rávilágít arra a társadalmi kirekesztettségre, amellyel a fiatalok gyakran szembesülnek”.

Rose a Mizzou Ed Bully Prevention Lab igazgatója, amelynek célja az iskolai bántalmazás csökkentése.

A Preventing School Failure című szaklapban nemrég megjelent tanulmányban Rose és kollégái elemeztek egy felmérést, amelyet az Egyesült Államok délkeleti részén található öt iskolai körzet 26 általános- és középiskolájában végeztek. Több mint 14 000 diákot kérdeztek meg arról, hogy egyetértenek-e vagy nem olyan állításokkal, amelyek a zaklatást támogató attitűdöket, az észlelt népszerűséget és a kapcsolati agressziót tükrözték.

Fotó: 123rf.com


Az állítások között szerepeltek:

  • Egy kis kötekedés nem árt senkinek”.
  • “Nem érdekel, milyen gonosz dolgokat mondanak a többiek, amíg nem rólam van szó”.
  • “A baráti társaságomban általában én vagyok az, aki döntéseket hoz”.
  • “Ha haragszom valakire, úgy állok bosszút rajta, hogy nem engedem be többé a társaságomba.”

Az eredmények árulkodóak voltak:

Azok a gyerekek, akik szociálisan dominánsnak vagy népszerűnek tartják magukat, támogatják a zaklatást támogató attitűdöket, ugyanakkor nem érzékelik, hogy kapcsolati agressziót követnének el” – mondta Rose az eredményekről. “Volt egy másik csoport, amelyik nem érzékelte magát szociálisan dominánsnak vagy népszerűnek, de ők is a bántalmazáspárti attitűdöket támogatták, és részt vettek a kapcsolati agresszióban”.

Tehát, az első csoport úgy gondolta, hogy a zaklatás rendben van, de nem úgy látták magukat, hogy részt vesznek benne, még akkor sem, ha valójában kirekesztettek másokat. A második csoport, amelyik bevallotta, hogy kerülte a többieket, talán azért tette ezt, hogy feljebb kerüljön a társadalmi hierarchiában.

A felmérésben részt vevők egy harmadik csoportja, az úgynevezett nem agresszorok vagy kívülállók alacsony szintű kapcsolati agresszióról és alacsony szintű zaklatáspárti attitűdről számoltak be.

“Ami érdekes a bámészkodókkal kapcsolatban, az az, hogy gyakran állandósítják a zaklatást, vagyis szociális megerősítőként szolgálnak, és ott vannak, amikor az történik” – mondta Rose az egyetem sajtóközleményében.

“Tanítjuk a híres szlogent: ‘Látsz valamit, mondj valamit’, de a gyakorlatban a gyerekeknek nehéz beavatkozni és gyorsan felmérni a konfliktusokat – még a felnőtteknek is nehéz. Ha két gyerek fizikai verekedését látjuk, kötelességünknek érezzük, hogy szétválasszuk őket. Amikor viszont azt látjuk, hogy a gyerekeket kirekesztik a társaik, a felnőttek nem mindig látják ezt ugyanolyan károsnak, és ez az egész helyzet legijesztőbb része”

A szociális kommunikációs készségek beépítése a diákok mindennapi tananyagába egy olyan javaslat, amelyet a tanárok – Rose szerint- azonnal el kell kezdjenek alkalmazni.

“Amellett, hogy a tanárok tudományos célokat határoznak meg a csoportos projektekhez, figyelemmel kísérhetik, hogy a tanulók mennyire jól értékelik mások ötleteit a pozitív, bátorító beszélgetéseken keresztül” – mondta. “A tanároknak konkrét dicséretet kell adniuk, amikor tiszteletteljes és befogadó viselkedést látnak a gyakorlatban, mert ezeknek a készségeknek a tanítása és megerősítése ugyanolyan fontos, mint a matematika, a természettudományok és a történelemórák.”

A gyerekek hajlamosabbak lehetnek az agresszív viselkedésre, ha nem tanítják meg nekik, hogyan fejezzék ki hatékonyan gondolataikat, vágyaikat és igényeiket. Nem minden gyereknek kell barátkoznia, de fontos, hogy mindenkit tisztelettel kezeljünk.

A zaklatás nem az iskolai csengőszóval kezdődik vagy ér véget, ez egy közösségi kérdés” – mondta Rose. “Azt hiszem, felnőttként jobban oda kell figyelnünk arra, hogy mit tanítunk a gyerekeinknek. Nagy hangsúlyt kell fektetni a szociális interakciókra, hiszen az iskola a közösségünk tükörképe”.

Forrás: Napidoktor.hu