Az internetes gyermekvédelem közös ügy és felelősség

Az a cél, hogy egyre hangsúlyosabban érvényesüljenek az internethasználat napi gyakorlatában a gyermekek védelmét szolgáló szabályok és intézkedések, ugyanis az internetes gyermekvédelem közös ügy és felelősség – hangsúlyozza a Digitális jólét program a biztonságos internet napján.

A digitális átalakulás egyik legfontosabb kérdése, hogy miként lehet, különösen a fiatalok hogyan tudják az internetet biztonságosan, tudatosan és értékteremtő módon használni. A kormány által az internetről és a digitális fejlesztésekről kezdeményezett 2015-ös nemzeti konzultáció, az InternetKon során a magyar polgárok egyértelmű véleményt fogalmaztak meg arról, hogy a világháló ne fenyegesse a gyermekek biztonságát.

Ezért a szakmai és társadalmi szervezetekkel szorosan együttműködve elkészült a digitális gyermekvédelmi stratégia (DGYS). A DGYS célja megvédeni a gyermekeket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, valamint felkészíteni őket, szüleiket, tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra. A DGYS megalkotásakor nemcsak arra törekedtek, hogy kiküszöbölhetőek legyenek az internethasználat kockázatai, hanem hogy közben az internet nyújtotta lehetőségekkel minél hatékonyabban tudjanak élni. Ezért a stratégia alapvető szerepet szán a médiaműveltség, médiatudatosság fejlesztésének.

A DGYS részeként kortárs segítő képzési rendszert dolgoznak ki, amelyben az internethasználat előnyeit és kockázatait a leginkább érintetteknek hasonló korú társaik mutatják be és adott esetben segítséget is nyújtanak. Az országszerte megtalálható Digitális jólét program pontokon keresztül a szülőknek térítésmentes médiaműveltség-képzések indulnak, amelyek felkészítést nyújtanak az internethasználat kockázatairól, és bemutatnak olyan módszereket is, amelyekkel a szülők hatékonyabban segíthetik gyermekeiket a digitális médiakörnyezet biztonságos használatában.

Tart a gyermekekkel foglalkozó rendőrségi, ügyészségi, bírósági dolgozók képzése is. Az a cél, hogy a készülő Nemzeti Alaptantervbe bekerüljenek a digitális biztonsággal kapcsolatos kérdéskörök is. A stratégia végrehajtása során és különböző tudatosító kampányok elindításában is együttműködnek a Belügyminisztérium, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi Minisztérium Áldozatvédelmi Központ, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal és az Új Nemzedék Központ szakembereivel.

Forrás: MTI