Megjelent a Kolbrin Biblia

Az emberiség rendkívüli ősi szövegeibe enged bepillantást ez a kötet, amelynek egy része akkor íródott, amikor még a ma ismert emberi faj nem is élt a Földön.

A gyűjtemény hasábjain megelevenedik a sok ezer éves, esetenként a mérhetetlen távoli múlt ködébe vesző ember: hétköznapi élete, gondolkozása, törvénykezése, bölcselete, a világról alkotott felfogása. A Teremtésről vallott elképzelése; a szférák rendszerének működéséről, az ember hármas felépítéséről, Istenről, a Szent Szellemről, és az anyagi Világegyetemekről.

Kibontakoznak előttünk a nagy próféták tanításai, az életfelfogásuk, az Ember Útjáról vallott elképzelésük. Megismerhetjük a Pusztító által kiváltott katasztrófák sorát, amelyek között a Vízözön csupán egyetlen epizód volt. A tizenegy könyvből álló szöveggyűjtemény utolsó kötetéből pedig Jézus Britanniai utazásairól olvashatunk.

A Kolbrin Biblia 21. sz. Mester Kiadása tartalmazza annak a 11 történelmi és profetikus kötetnek a hiteles másolatát, melyek korábban. A Kolbrin néven voltak ismertek. A Kolbrin Biblia a Szent Biblia számos történetét más megközelítésben tárgyalja, továbbá egyéb, bölcsességet tartalmazó szövegeket is magában foglal.

Bő 2000 évvel ezelőtt a világtengerek urai a föníciai hajósok voltak. Ők működtették a legfejlettebb hajóflottát, óceánjáró hajókkal járták be az egész világot. Mielőtt a Római Birodalom a bukásukat okozta volna, kereskedelmi útvonalaik behálózták a Mediterrán térséget és túlnyúltak azon, végig Nyugat-Európa partjain, egészen Britannia északi részéig. A föníciaiak papiruszt importáltak Egyiptomból és eladták külföldre, közte az ősi, bölcsességeket tartalmazó szövegeket is. Így történt, hogy A Kolbrin Biblia, avagy ahogy akkoriban hívták, „A Nagy Könyv” számos kötetét eljuttatták kereskedelmi kapcsolataikhoz.

Az egyetlen példánya A Nagy Könyvnek, amely túlélte az ezredfordulót, az a kötet volt, amelyet Kr.e. az I. században vittek a föníciaiak Britanniába. Sajnálatos módon, a legnagyobb része megsemmisült 1184-ben, amikor a Glastonbury Apátságot felgyújtották. A támadást az Apátság ellen II. Henrik angol király rendelte el, miután az Apátság papjait misztikus eretnekséggel vádolta meg. Életüket féltve az Apátság kelta papjai elmenekültek és elrejtették A Nagy Könyv maradványait is.

Ezt követően a megmaradt föníciai fordításokat átírták bronzlemezekre, és rézborítású faládákba helyezték. Ennek az erőfeszítésnek az emlékét őrzi „A Bronzkönyv” elnevezés. A 18. században A Bronzkönyv kelta bölcsességekkel egészült ki, s kezdték el A Kailedy Könyv, majd A Kolbrin Biblia néven emlegetni. Az Angyali Menedék Kiadó vállalkozott rá, hogy a tekintélyes terjedelmű, és rendkívüli jelentőségű kötetet a magyar olvasókhoz is eljuttassa.

A Kolbrin Biblia eredete és kiadásai…

A századok alatt sok minden és sok mindenki összeesküdött, hogy a Kolbrin Biblia köteteit megsemmisítsék, s ez a helyzet lényegében manapság is fennáll. Ha valaki az Interneten rákeres, érdemi ismeretet egyedül a RationalWiki oldalán talál csak. Ahogy megnyílik az oldal, az ember máris egy szürke idegennel találja szemben magát, és arra döbben rá, hogy számtalan, az ufológia témakörébe tartozó írás hivatkozása közé csöppent. Az oldal az egész kérdést úgy kezeli, mint holmi piaci pletykát.

Mielőtt belemerülnénk, hogy mit is tudunk ezekről a rejtélyes könyvekről, hagy jelentsem ki itt és most, hogy a könyvben foglalt számos szövegtől az embernek valóban leesik az álla, és jelentősen megrázza a gondolkodását. Nekem az életemet változtatta meg, adta vissza azt, jelentősen át kellett dolgoznom a világról alkotott felfogásomat. Hihetetlen mélységű tudást hordoznak a fejezetek, az emberiség elképzelhetetlen régi múltjáról beszélnek, de ugyanúgy megtapasztalhatjuk a Jézus szavaiból sugárzó ellenállhatatlan erőt és bölcsességet. Minden emberhez szólnak. Minden család könyvespolcán ott lenne a helye. Értékrendje olyan, amely az emberiség fennmaradását szolgálhatja. Nyelvezete helyenként nehéz, ezért teljességgel érthető, miért nem fordították le soha, egyetlen egy nyelvre sem. A pontos átíráshoz ugyanis a fordítónak mélységében kell ismernie a gnosztikus irodalmat, a budaizmust (buddhizmust), a kereszténységet, és nem utolsósorban az egyiptomi-görög filozófiát, szóképalkotást, metaforákat, stb. de még a gyógynövényeket is.

Senki sem tudja, hogy a „Kolbrin” mit jelent. (Vajon lehet bármi köze a Fehérorosz Kobrin településnévhez? Kirgizül kobrin – kobra.) Valószínûleg a walesi „Coellbren” az eredete, a Brecon Beacons Nemzeti Parktól délnyugatra fekvő falu neve, vagy pedig a „Coelbren y Beirdd” egy feltételezett „druida” ábécé, amelyet állítólag IoIo Morganwg (1747-1826) író talált ki, akinek a létezését megkérdőjelezik a tudósok. Néhány állítás szerint maga IoIo Morganwg hamisította a Kolbrint, ez azonban semmiképpen sem lehet így. Graham Hancock el is látogatott Coelbren faluba nyomokat keresni, ám semmi eredménnyel sem járt.

Az emberek azt is mondják, hogy a Kolbrin és a hozzá csatolt Kailedy (az ősi brit terminológia szerint „bölcs idegenek”, mely szóból hangzókieséssel megkapjuk a „káldi” nevet, az „e” ugyanis néma) médiumi üzenet. A Káldi Hit követői ezt a kijelentést cáfolják. A vallási csoport rendelkezik ugyan számos médiumi üzenettel, azonban leszögezik, a Kolbrin és a Kailedy egészen más forrásból származik: Angliából hozta át Új-Zélandra a géppel írt szöveget, és látta el bevezetővel egy idősebb kereskedő tengerész, aki egy gorsedd (walesi, illetve más, kelta bárdok és druidák) közösségbe járt, és az 1990-es években halt meg. (…)

Forrás: https://napidoktor.hu/index