Játékszabályzat

A napidoktor.hu hivatalos játékszabályzata!

A napidoktor.hu hivatalos játékszabályzata

A játék szervezője:
A napidoktor.hu-n megjelenő játékok (a továbbiakban: “Játék”) Szervezője a Odex Outdoor Expert Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66. ) a továbbiakban: “Szervező”).

A Játékban részt vevő személyek:

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervezők, a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

Játékleírás:

A játékokat folyamatosan indítjuk. Az egyes játékok pontos időtartamai a konkrét játékok oldalain kerülnek feltüntetésre.  A hirdetés megjelnik a napidoktor.hu-n, továbbá partneroldalain is.

A játékok a napidoktor.hu “Nyerj” rovatában érhetőek el.

A játékban való részvétel feltételei:

A nyereményjátékban a játékosok a következő feltétellel vehetnek részt: a nyereményjáték felületen helyes választ kell adniuk az aktuális nyereményjáték szakaszban feltett kérdésre, a játék felületen meg kell adniuk az e-mail címüket, és el kell fogadniuk a játékszabályt, tovább meg kell adniuk teljes nevüket, postai címüket (mely a nyeremények kézbesítésének feltétele) valamint egyéb felmerülő kérdésre a választ.

A pályázatot a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a játékos a kérdésre pontos választ ad, elfogadta a játékszabályt, maradéktalanul kitöltötte a kért adatokat.

A játékban való részvétellel a játékosok elfogadják, hogy a napidoktor.hu illetve partneroldalai hírlevelet, reklámcélú anyagot továbbíthatnak számára.

Sorsolás és eredményhirdetés

A játékban a sorsolás tudás alapon működik, a nyereményért minden helyesen válaszoló és a feltételeknek megfelelő játékos indulhat. Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben az 50., több nyertes esetén minden 50. Játékos kiválasztásával történik. Amennyiben a nyertes nem jogosult átvenni, vagy nem veszi át a nyereményt, úgy új nyertest sorsolunk.

A Szervező, a sorsolások eredményét a sorsolást követő héten a napidoktor.hu internetes, továbbá a partner oldalakon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A kisorsolt nyereményt a 18. életévét be nem töltött nyertes esetén annak törvényes képviselője veheti át.

A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben.

A nyereményt személyesen, a napidoktor.hu szerkesztőségében veheti át a nyertes, ám ha ez nem áll módjában, abban az esetben a nyereményt az előre egyeztetett címre kiküldjük. A postaköltség a nyertest terheli.

A Szervezők a nyerteseket a regsiztráció során megadott email címükön tájékoztatják. A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők díjmentesen felhasználják a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím) az érdekeltségükbe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A regisztráció során megadott adatokat a Szervezők kezelik. A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban foglaltakat! A nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adják át, továbbá publikálják vagy ismertessék a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről!

Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük erről levélben értesítsen minket a következő címen: info@napidoktor.hu

FONTOS! Egy e-mail címről, csak egy regisztráció érvényes, továbbá azon játékosok, akik ugyanarról a postai címről több regisztrációt hoznak létre (név, postai cím azonos) – kizárásra kerülnek a játék spammelése miatt.

A nyeremények átvétele, kiszállítása

A napidoktor.hu nem vállal felelősséget a nyeremények kiszállításáért, átvételéért. A nyeremény kézhezvételéről a nyereményt biztosító felajánló cég gondoskodok. Bármilyen fennakadásért a nyereményt biztosító felajánló cég tehető felelőssé. A napidoktor.hu kizárólag közvetítő szerepet tölt be, kivétel ez alól, ha másképp szól a megállapodás.

A résztvevő által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.

A Játék résztvevői, részvételükkel jelen jognyilatkozattal elfogadják ezen hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV.törvény a Ptk vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervezők fenntartják.

Forrás: Napidoktor.hu


Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.